Husk bålforbudet

525

Politiet i Trøndelag minner alle om at det er tørt i utmark, åker, eng og hager også denne våren.

Det et generelt fyringsforbud i utmark fra og med 14. april ifølge 110-sentralen.

Politiet ber om det også ellers utvises varsomhet. Ta hensyn til naboer. Samle avfallet og kast det på avfallsmottak.

-Uaktsomhet og uforsiktig omgang med ild kan anmeldes og bøtelegges, melder Politiet på Twitter.