Bidrar til å forske på bærekraft

Viktor Glomm

Elevene på 4.trinn ved Sveberg skole hadde denne uken besøk av to forskere fra NTNU.

Temaet var bærekraftig utvikling av tettsteder og de to forskerne trengte hjelp fra elevene på Sveberg til å gjøre intervjuer i nærområdet på video.

Videoklippene skal bli med i en film som skal presenteres under en Vitenskapsfestival i Trondheim til sommeren.

Lydhør gjeng

Ruth Woods (t.v.) og Brita Fladvad Nielsen

Forskerne Ruth Woods (FME ZEN) og Brita Fladvad Nielsen (PI-SEC) sto for presentasjonen av prosjektet til en lydhør forsamling.

-De følger godt med enda det er mye å få med seg og alt er ikke like enkelt, sier Ruth Woods.

Hun forteller at de har samarbeidet med en ungdomsskole i Trondheim også og hensikten er å hjelpe byer med bærekraft.

Nå skal 4.klassinegen bruke påskedagene til å intervjue noen på film med mobilen, hvor de skal stille noen spørsmål om hva som kan gjøre det lettere å bo bærekraftig på Sveberg og om hva den enkelte synes ikke er miljøvennlig.

Vi må gjøre noe

Viktor Glomm

Viktor Glomm (9) synes temaet og oppgaven er spennende.

-Jeg skal intervjue mamma og pappa og jeg synes det er et bra og spennende prosjekt.

-Vi må alle gjøre noe for at vi skal få en bedre verden, sier Viktor. Selv har han bidratt med å rydde søppel.

-Det var en dag jeg og noen kamerater kom på fotballbanen. Der var det mye søppel, plast, papir osv, så da ryddet vi sammen dette, forteller han.

Vil du lese mer om prosjektene kan du gå inn på disse sidene:

Zero emission neighbourhood (ekstern lenke)

ZEN Research Center er et forskningsenter for miljøvennlig energi («FME» står for «forskningsssenter for miljøvennlig energi»). Det ble opprettet i 2017 av Norges forskningsråd. De utfører forskning på nullutslippsområder (ZEN) i smarte byer. Målet er å utvikle løsninger for fremtidige bygninger og nabolag uten utslipp av klimagasser og dermed bidra til et lavt CO2-samfunn.

PI-SEC (ekstern lenke)

PI-SEC er et norsk forskingsprosjekt fra april 2016 til mars 2019. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. PI-SEC står for “Planning Instruments for Smart Energy Communities”, og prosjektet har som mål å utvikle effektive planleggingsinstrumenter for integrering av energispørsmål på områdenivå. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvilke parametere som er viktige for byer med fokus på smart og bærekraftig energi, samt hvordan disse kan kobles med planlegging, drift og monitorering av nye og eksisterende områder.