Ingen asfaltering av riks- og fylkesveiene i Malvik

505
Illustrasjon: vegvesen.no

I mai starter asfaltsesongen og Statens Vegvesen skal asfaltere 48 km riksveg og 205 km fylkesveg i år.

I Trøndelag er det til sammen 740 km riksveg og 4780 km fylkesveg med fast dekke.

I følge opplysninger fra Vegvesenet blir ingen vegstrekninger i Malvik asfaltert i år.

Det nærmeste vi kommer lokal asfaltering er i Væretunnelen på E6, hvor det skal legges asfalt i ytre felt i nordgående retning og på Hellbrua i Stjørdal, som skal få nytt dekke i løpet av sommeren, heter det i en pressemelding fra Statens Vegvesen.