Vil rive brakke i Muruvik

Foto: Bane NOR

Bane NOR er eier ei brakke ved Fina-tunnellen i Muruvika, brakken har ikke vært i bruk på mange år og det er ønskelig å få denne fjernet.

Brakken er ca 40 m2 stor og mønehøyde er under 4 meter.

Den er ikke brukt til overnatting, kun kontordrift.

Bygget er langt unna nærmeste nabo og befinner seg på inngjerdet område. Strøm og vann er koblet i fra.