Nok en alvorlig klage på helsetunet

Malvik kommune mottok i midten av mars enda en klage fra pårørende til en pasient ved Hommelvik Helsetun.

Klagen, som Malviknytt har fått innsyn i, går på kvaliteten av helsehjelpen og oppførsel til helsepersonell ved den aktuelle avdelingen.

Omfattende klage

I klagen viser de pårørende til en rekke hendelser og observasjoner:

 • UKULTUR Sikkerhetsalarmen på pasientens rom fungerte ikke. Ansatte ignorerte alarmer og pårørende og pasient måtte vente i én time før helsepersonell kom. Pårørende beskriver dette som en ukultur ved avdelingen.
 • RENHOLD I klagen beskrives også et tilfelle av manglende renhold av rom og sengeklær. Til tross for at sengeklærne var skitne. Pårørende opplevde dette som uverdig.
 • MAKTOVERGREP Helsetunet skal ha endret medisindose uten pasienten/pårørendes samtykke eller informasjon gitt til pårørende. Klageren beskriver et tilfelle der medisindoseringen blir endret, men når pårørende forsøkte å få svar på hvorfor opplever de at ingen kan svare. I klagen stilles det spørsmål om dette er maktovergrep.
 • INVOLVERING De pårørende stiller spørsmål ved mangel på kommunikasjon. Pårørende føler at de kjente pasientens behov godt men manglende kommunikasjon og involvering gjorde dem utrygge. De pårørende ber Helsetunet reflektere over dette slik at neste pårørende opplever mer ydmykhet.
 • FEILINFORMERTE Feilaktig kommunikasjon skal ha ført til at det ble gitt feil informasjon om hvordan endring av medisin skal ha fungert. Pårørende påpeker også konkrete feil i kommunikasjonen om pasientens helsetilstand, blant annet etter et hjemmebesøk der beskrivelsen Helsetunet hadde ikke samsvarte med det pårørende hadde rapportert.
 • UVERDIG Det beskrives også hvordan deler av behandlingen ikke har vært tilfredsstillende. Pårørende beskriver situasjoner hvor dette oppleves som uverdig for pasienten når vedkommende fikk besøk av venner og pårørende.
 • DEHYDRERT Pasienten skal ha fått lite og manglende tilbud om ernæring og drikke. Ved ett tilfelle skal pasienten ha vær dehydrert. Pasienten ønsket ikke å spise i fellesarealet og opplevde ved gjentatte tilfeller å bli avglemt. Det skal heller ikke ha vært mulig å få servert pasienten annen drikke enn vann.
 • ANGST De pårørende beskriver at pasienten ikke følte seg trygg, noe som skal ha ført til en følelse av angst. «I en slik fase av livet er medmenneskelighet, trygghet og empati noe det viktigste ansatte kan bidra med, både for pasient og pårørende. Vi opplevde ikke noe av dette», skriver de pårørende i klagen.
 • SKITNE KLÆR Pasienten skiftet sjelden klær og var ofte kledd i skitne klær til tross for at vedkommende hadde rene klær på Helsetunet.
 • VURDER TRONDHEIM Det ble planlagt et møte med lege for å se om pasienten fikk et godt nok tilbud. Pasientens lege skal i et møte ha gitt inntrykk av det ikke var førstegang det hadde vært problemer med Malvik kommunes helsetun og de pårørende ble spurt om noen av de hadde bostedsadresse i Trondheim hvor pasienten kunne ha fått et helt annet tilbud.
 • NEGLISJERT Pårørende beskriver at de hadde en opplevelse av en uverdig avslutning av oppholdet ved Hommelvik Helsetun. «Klær, bilder med rammer, pynt som hadde fått av barnebarna blant annet i julegave, blomsterpotter, personlige hilsener fra barnebarna. Etter 30 minutter med intens leting og telefonering ble det funnet en søppelsekk med klær på skyllerommet», skriver de pårørende. De beskriver også hvordan det opplevdes at ingen tok kontakt og at de ikke fikk noen gode svar ved henvendelse hverken til kommunens servicetorg eller Helsetunet.
 • IKKE TJENT MED DETTE «Vi ble av enkelte ansatte møtt på en uverdig måte. Som arbeidsgiver bør dere ta tak i dette. Vi ber dere ta tak i dette, da Malvik kommune ikke bør være tjent med en slik pasient- og pårørende håndtering», avslutter de pårørende sin klage.

Tar klagen på alvor

Malviknytt har vært i kontakt med Hommelvik Helsetun og stilt spørsmål om klagen og hvilke tiltak kommunen vil iverksette for å unngå slike klager i fremtiden.

-Vi kan ikke kommentere denne enkeltsaken, da den per i dag ikke er gjennomgått og ferdigbehandlet fra vår side, skriver virksomhetsleder i hjemmesykepleien, Lise Karin Dybvad i en epost til Malviknytt.

Hun bekrefter at klagen omfatter en avdeling ved Hommelvik Helsetun.

-Malvik kommune har siden januar i år mottatt en klage i tillegg til denne, hvor det pekes på noe tilsvarende problematikk.

Les også: Pasient fikk ikke forsvarlig behandling

-Vi vil understreke at vi tar slike tilbakemeldinger på største alvor, og vil gjennomgå og besvare klagen i henhold til gjeldende regelverk og frister. I noen tilfeller sender vi også våre vurderinger og konklusjoner til fylkesmannen for en vurdering, forteller Dybvad.

-Når vi mottar slike tilbakemeldinger, undersøker vi saken nærmere og inviterer berørte parter til dialog. Generelt er det slik at vi kontinuerlig jobber med kvalitetsforbedring og involverer både brukere, pårørende og ansatte i disse prosessene, sier virksomhetsleder i hjemmesykepleien, Lise Karin Dybvad.

-Vi setter pris på at innbyggere gir oss tilbakemelding. Det er på denne måten vi kan forbedre kvaliteten og videreutvikle tjenestene.