Se hvor dobbeltsporet i Hommelvik kommer

Skjermdump: GISLINE WebPlan Malvik kommune

Planforslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense – Hommelvik er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å båndlegge en trasé for fremtidig dobbeltsporet jernbane. Endelig plassering av jernbanelinjen, med tilhørende funksjoner, skal senere avklares gjennom en detaljreguleringsplan.

Slik det fremgår av planen vil tunnelen fra Ranheim komme ut ved Hallstad i Hommelvik og området hvor Strømheim og deler av Djupvasskaia og Havnevegen vil bli berørt. (Se kartutsnitt nederst i saken)

Høringsfrist 10.mai

Alle som ønsker har rett til å uttale seg til planen. Frist for å komme med uttalelser er 10. mai 2019. du finner flere opplysninger på Malvik kommune sine hjemmesider (ekstern lenke)

Skjermdump: GISLINE WebPlan Malvik kommune