Tar hånd om påkjørte katter

623
Illustrasjon

Dessverre hender det fra tid til annen at katter blir påkjørt i trafikken.

Malvik kommune har inngått en avtale med Bakgårdskatt som vil komme og hente kattene. De leser av en eventuell chip og sporer opp eier der det lar seg gjøre. De tar også hånd om katten videre.

Mesta skal kontaktes hvis dette skjer på fylkesveger, de har liknende avtale med Bakgårdskatt.

Hvis du savner katten din:

Eier etterlyses alltid, enten katten er levende eller død på www.dyrebar.no og på Bakgårdskatts Facebookside Bakgårdskatt: Trafikkdrepte katter i Trondheim og omegn.

Meld alltid fra til politiet om påkjørselen!
Ta bilde og opplys om funnsted, og eventuelt ta kontakt med naboer for om mulig å finne eier raskt.
Ved funn av død katt i ordinær arbeidstid mellom kl. 08 – 15 på hverdager:
Ring politiet. Ring servicetorget som vil organisere henting.
Ved funn av død katt utenom ordinær arbeidstid og helg:
Ring politiet.
Politiet tar kontakt med kommunen som vil organisere henting.
Ved funn av levende katt:
Varsleren tar kontakt med veterinær, evt. veterinærvakta på kveld/helg og frakter katten dit.
Dyrehelsepersonell har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når dette er nødvendig for å redde liv og vil få dekket kostnaden gjennom Mattilsynet.
Andre nødvendige utgifter kan varsleren kreve å få dekket direkte fra Mattilsynet.
Hvis varsleren ikke har mulighet til å frakte katten må han gi beskjed om dette til politiet.
Vegtrafikksentralen er også informert om prosedyrene ved varsling om påkjørte katter i Malvik kommune.
Telefonnumre:
Politi 02800
Servicetorget Malvik kommune 73 97 20 00
Smådyrvakt i Trøndelag 908 10 100
Vegtrafikksentralen 175