Pasient fikk ikke forsvarlig behandling

1334

Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt en klage/bekymringsmelding fra en pasient ved Hommelvik Helsetun.

Vedkommende har klage på et rehabiliteringstilbud som ble gitt ved helsetunet.

I klagen beskrives oppholdet ved helsetunet som en stor skuffelse. I tillegg beskrives det i klagen flere forhold som klager finner bekymringsverdig ved Hommelvik Helsetun.

Fikk ikke planlagt behandling

Malvik Kommune har erkjent at vedkommende pasient ikke har fått nødvendig helsehjelp og rehabilitering under oppholdet ved helsetunet.

 -På grunn av taushetsplikten kan vi ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag kan vi si at vi ikke alltid innfrir de mål som er satt for oppholdet. Det kan være flere ulike årsaker til dette. I avdelingen for korttids- og rehabiliteringsplasser tar vi imot brukere med ulike behov, i ulike livsfaser og behov som kan endre seg raskt, skriver Inger Ringstad Kristiansen som er Avdelingsleder i hjemmesykepleien til Malviknytt.

Fylkesmannen uttaler at pasienten ikke fikk den planlagte behandlingen som det var enighet om at vedkommende skulle få.

-Derved har ikke vedkommende fått nødvendig helsehjelp under oppholdet ved Hommelvik Helsetun, heter det i vedtaket. Fylkesmannen legger også til grunn at kommunen følger opp dette videre og sikrer at rehabiliteringstilbudet til pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering er i tråd med myndighetskrav og gjeldende forskrifter, skriver Fylkesmannen i brevet til kommunen.

Fylkesmannen understreker ovenfor Malvik kommune at jo tidligere etter et funksjonsfall rehabiliteringen starter, jo bedre blir resultatet.

Har beklaget hendelsen

Etter Fylkesmannens vurdering har Malvik kommune fulgt opp klagesaken i forhold til gjeldende forskrift.

-I denne saken har kommunen beklaget det som skjedde. Vi er opptatt av å få til tjenesteyting med god kvalitet. Avdelingen jobber kontinuerlig med rutinene som foreligger og en forbedring av disse. Dette arbeidet skjer i samarbeide mellom de ansatte og ledere, skriver Inger Ringstad Kristiansen i en e-post til Malviknytt.

Kristiansen legger til at det høsten 2018 ble det gjennomført en bruker- og pårørendeundersøkelse utarbeidet av KS. (Kommunenes sentralforbund)

-Vi har valgt å jobbe videre med disse resultatene ved å få et tettere samarbeid med pårørende. I den forbindelse har vi satt ned en gruppe som består av pårørende, ansatte og ledere som skal ha fokus på forbedring av kvalitet i flere ledd.