Byvekstavtalen bra for Malvik

611
Skrev under byvekstavtale: Ingrid Aune (t.h.) sammen med Tore O. Sandvik, Rita Ottervik og Gunnar Krogstad

Forhandlingene om byvekstavtalen mellom Trondheim-, Melhus-, Stjørdal- og Malvik kommune, Fylkeskommunen og Staten ble avsluttet fredag med overlevering av avtaledokumentet til Samferdselsdepartementet.

Formålet med avtalen er at veksten i persontransport i regionen, særlig inn til Trondheim, gjøres med kollektivtransport. Et av virkemidlene er Miljøpakken med bomringen rundt byen.

I tråd med mandatet

Nå har kommunene og fylkeskommunen forhandlet i nesten ett år og for Malvik sin del har ordfører Ingrid Aune (AP) møtt i forhandlingene med et mandat fra sitt kommunestyre.

-Kort fortalt handler dette om at vi skal ta vare på klima og miljø i regionen vår. Vi skal få bedre kapasitet på toget, vi skal få utviklet Hommelvik stasjon, flere og bedre sykkelvegnett gjennom kommunen og inn mot Trondheim. Det handler også om å utvikle sentrumene vår, Vikhammer, Sveberg og Hommelvik, sier Aune til Malviknytt.

-Vi gikk gjennom avtalen i Formannskapet tidligere denne uka og jeg tror samtlige parti responderte tilbake til meg at jeg hadde fått igjennom mer enn hva de hadde trodd. Jeg tror at vi har fått gehør for alle punktene i mandatet fra kommunestyret og med det har Malvik fått mye igjen for at vi har sittet rundt dette bordet.

Ordføreren roser teamet fra Malvik kommune som i tillegg til henne selv har bestått av Rådmann Carl-Jakob Midttun. I tillegg har varaordfører Ole Herman Sveian (SP) og virksomhetsleder ARESAM, Frank Johansen vært med å støttet opp ved forhandlingene.

Bompengene øker ikke

Rent konkret gir avtalen lovnad om at det ikke blir økte bompenger i Miljøpakken. Hommelvik stasjon får 25 millioner og det skal lages en plan for kryssing av jernbanesporet i Hommelvik i løpet av 2019.

Jernbanedirektoratet vil utarbeide planer for økt frekvens på Trønderbanen med to tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024.

Miljøpakken skal finansiere nytt trafikksikkert kryss på Vikhammer med åpning av elv og tilrettelegging som kollektivknutepunkt for buss.

Det er også tatt inn sikker kryssing av veg og tog for ankomst friluftsområdet på Midtsandtangen for gående og syklende.

Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. I forhandlingene har staten vært representert av Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag. Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene, før avtalen behandles i regjering og endelig avtale er på plass.

Du kan lese hele avtalen her. (ekstern lenke)