Mange forelegg og et beslag

779

Utrykningspolitiet og lokalt politi, gjennomførte sent onsdag kveld, en hastighetskontroll i 60-sone på Gjevingåsen, før kommunegrensen. 

Det ble i følge politiet utferdiget hele 17 forelegg. I tillegg ble det en anmeldelse og førerkortbeslag.  Politiet i Trøndelag melder om st høyeste hastighet som ble målt, var 86 km/t.