Hevder travutbygger bløffer kommunen og naboene

Grunneier og gårdbruker Johan Ludvik Bjørnstad hevder travet bløffer Malvik kommune, naboer og  politikere når de informerer om planene for mulig utbygging av travbane på eiendommen Bjørnstad på Vikhamer.

De har sendt inn et kart til kommunen som viser trenerstaller og parkering på eiendommer som ikke er til salgs og disse grunneierne er heller ikke kontaktet om dette.

I et fysisk møte med oss grunneiere og Høyre ledelsen i Malvik, benektet konsulent til travet, Kjell Håvard Nilsen i Advansia, at de hadde laget dette kartet og sendt det til Malvik kommune. 
Nilsen sa at det måtte være rådmannen som hadde laget disse kartene.

Vi kontaktet rådmann Midttun og han skriver i mail tilbake til oss at disse kartene er innsendt til Malvik kommune av Travet igjenom Advansia og Nilsen.

-Vi må kunne forvente at man er ærlige og ikke lyver oss rett opp i maska om dette, sier Bjørnstad. 

Grunneierne er hørt

Foto: AF Advansia

Kjell Håvard Nilsen (bildet) i AF Advansia har hørt kritikken fra Bjørnstad.

– Travet har i sitt forslag kun bedt om å få regulere konkurransebane på Bjørnstad Østre i tillegg til at det har vært drøftet mulige alternative lokaliseringer av plassering av trenerstaller og hvordan de skulle håndteres i prosessen.

– I kartet til arealplanen før første gangs behandling ble 2 av de viste områdene tatt med fra kommunens side.

-Vi hadde et møte med berørte naboer og noen politikere nylig.

-Naboene var tydelige på at det ikke vil være aktuelt med treningsstaller på deres eiendom, og de områdene vil være fjernet på kartet for KPA som nå kommer til andregangs behandling. En av naboene eier noen mindre tomteflekker i nordvest av området hvor vi hadde tegnet inn banen. Han varslet at han ikke vil selge eller bytte grunn med travet uansett, og derfor har vi vridd banen litt for å tilpasse oss. Altså er naboene hørt i prosessen slik hensikten er med høring av planer.

-I tillegg vil jeg presisere at vi ikke skal røre eiendommen til U.L.Vidar og Vidarhall. De er holdt utenfor våre planer og søknader, sier Kjell Håvard Nilsen i AF Advansia til Malviknytt.

-Vi hadde et møte med naboene og noen politikere nylig. Da ble dette tema og de aktuelle grunneierne er hørt.

-Årsaken til at dette kartet har fulgt saken er at det gjennom dialog med Malvik kommune ble laget noen forslag om mulig plassering av trenerstaller. Og det er riktig som Bjørnstad sier, at disse ble tegnet inn på ulike naboeiendommer for å vise ulike alternativer.

Etter høringsrunden er alle naboer og grunneiere hørt ifølge Nilsen.

-Naboen har tydelig varslet at det ikke vil være aktuelt med treningsstaller på deres eiendom, så da har vi fjernet dette fra KPA-en som nå kommer til andregangs behandling. Altså de er hørt.

-En av naboene eier noen små tomteflekker hvor vi hadde tegne inn banen, men har varslet at han ikke vil selge eller bytte grunn med travet. Derfor har vi vridd banen litt og unngår dermed dette. Altså han er hørt.

-I tillegg vil jeg presisere at vi ikke skal røre eiendommen til U.L.Vidar og Vidarhall. De er holdt utenfor våre planer og søknader, sier Kjell Håvard Nilsen i AF Advansia til Malviknytt.

Dette er det nye kartet: (for ordens skyld er det kommunen som tegner plankart)

Du kan laste ned stor versjon av kartet her.