Å forby tigging, er ikke det samme som å forby fattigdom

(Foto: privat)

Leserinnlegg av Eva Lundemo (H): Å forby tigging, er ikke det samme som å forby fattigdom

I et debattinnlegg fredag 14. mars, skriver ordførerkandidaten til SV, Rakel Trondal, at vi ikke kan forby fattigdom. 

Helt enig!

Ved å forby tigging, ytres det at man forbyr selve handlingen om å be om hjelp. Dette mener jeg er feil. Mennesker har selvfølgelig rett til å be om hjelp, og jeg mener å forby tigging, ikke er det samme som å forby fattigdom. For meg, er det å forby tigging, å forby mennesker å tigge, uansett nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Dette kan muligens ramme noen som ikke er tilknyttet et kriminelt miljø, som for eksempel rusavhengige og jeg har full forståelse for livssituasjonen til tiggerne kan være vanskelig. Jeg har også forståelse for at fattigdom kan skape både desperasjon og fortvilelse.

Vi skal bekjempe fattigdommen i Norge, men det på andre måter. Vi må sørge for at våre innbyggere som faktisk er i nød, får den nødvendig hjelpen. Malvik skal selvfølgelig være en kommune der det ikke skal være kriminelt å be om hjelp, hvis du faktisk trenger det.

For meg er ikke det å innføre et forbud mot tigging et sosialt «oppryggingstiltak», men et bidrag til å bekjempe organisert kriminalitet. Parallelt med å innføre et forbud mot tigging, mener jeg det er veldig viktig å sett inn sosiale tiltak slik at ingen innbyggere i Malvik kommune skulle måtte ty til tigging. Rett og slett, hjelp til selvhjelp.

Jeg er derfor både stolt og glad, over at dagens regjering ikke har som mål å gi mest mulig trygd, men heller jobber for å få flere ut i arbeid. Bedrifter oppfordres faktisk av regjeringen til å ansette folk, som av ulike årsaker har hull på sin CV.

Tigging anses ikke som arbeid, og det gir ingen sosiale rettigheter i samfunnet vårt. Tigging er faktisk er begrep på mennesker som gjør en handling; å tigge.

Trondal skriver at Høyre tegner et bilde av massiv aggressiv tigging, som et skalkeskjul for grov kriminalitet. Mange mener at man støtter organisert kriminalitet ved å gi til tiggere. Min holdning, er at det er godt mulig at ikke alle som tigger er en del organisert kriminalitet, men det er gjentatte ganger bevist at tigging dessverre brukes i kriminelle hensikter. Dette er miljø som er organisert av bakmenn som tjener store penger på både tyveri, salg av narkotika, prostitusjon og tigging.

Organisert kriminalitet og bakmenn er bare en muligens en liten del av bildet, og disse mener jeg loven skal forfølge, helt uavhengig av et forbud mot tigging.
Trondal har helt rett i at jeg på vegne av Høyre hevder at mange innbyggere tar kontakt med meg fordi de føler seg utrygge på grunn av tiggere i Malvik.

Personlig synes jeg det er flott at Trondal ikke opplever det på denne måten, men når jeg blir kontaktet av innbyggere i kommunene som faktisk opplever det ubehagelig, og de forteller at de vegrer seg for å ferdes på steder hvor de på forhånd vet at det sitter tiggere. Når eldre mennesker forteller at de rett og slett er redde. Redde for å gå inn i butikkene der tiggere sitter utenfor, da mener jeg det er min jobb som ombud for alle innbyggerne, faktisk å ta denne saken videre. For, også jeg vil at Malvik skal være en kommune for de mange, og ikke for de få.

Det er godt å ha et godt hjerte, er aldri en dårlig egenskap, men jeg tror dessverre ikke man hjelper mennesker i vanskelige situasjoner ved å tillate tigging.

Vi kan nok ikke forby alt vi ikke liker, eller som føles ubehagelig og mennesker har selvfølgelig rett til å be om hjelp, men jeg vil fremdeles forby tigging i Malvik kommune.

Eva Lundemo
Ordførerkandidat, Malvik Høyre

(For ordens skyld: Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt.no sin Kultur- og sportredaksjon)