God vekst for Coop-butikkene i Malvik

585
Adm.dir i Coop Midt-Norge Torbjørn Skei

Coop Midt-Norge omsatte for 6,1 milliarder kroner i 2018, en økning på 7,7% eller 433 millioner kroner fra 2017. Driftsresultatet på 149,2 millioner kroner er blant de beste i samvirkelagets historie.

-Vi er meget godt fornøyde med det sterke driftsresultatet, der vi også har hensyntatt kostnader forbundet med de fire fusjonene vi gjennomførte i fjor. Underliggende drift på basisvirksomheten ble sterkt forbedret i 2018. Samtidig utbetalte vi et rekordstort kjøpeutbytte på 189 millioner kroner til medlemmene i januar, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør for Coop Midt-Norge. Resultat etter kjøpeutbytte og før skatt ble på 129 millioner kroner.

God vekst i Hommelvik og Vikhammer

Arnstein Bostad

Hommelvik er et av mange steder der Coop hadde god fremgang i fjor, og Extra Hommelvik endte opp med 58,3 mill.kr. i omsetning og 1,5% vekst.

–Vi har hatt en god utvikling og er fornøyde med året som har gått. Jeg vil gjerne få rette en stor takk til de ansatte, og ikke minst kundene våre, som er de som eier oss. Vi skal fortsette å levere varene også i 2019, sier butikksjef Arnstein Bostad, i en pressemelding.

Extra Vikhammer fikk også et godt år i 2018 og endte opp med 67,4 millioner kroner i omsetning.

Økte med 433 millioner

Omsetningsveksten for Coop Midt-Norge på 433 millioner kroner i 2018 skyldes i hovedsak fusjoner med Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal og Coop Indre Namdal. 1. mars i år ble også Coop Frosta en del av samvirkelaget. – Vi opplever at stadig flere samvirkelag ser fordelene det gir både for medlemmer, ansatte, butikkene og lokalsamfunnet å være del av en større og mer slagkraftig enhet, sier Skei. Samvirkelaget driver 126 butikker i 25 kommuner i Trøndelag, i en pressemelding.

Varsler flere nye butikker  

På tross av en rivende utvikling, varsler Skei at det vil komme mange nye Coop-butikker de nærmeste årene. – Selv om Coop har 46,9% markedsandel innenfor dagligvarer i Trøndelag, er det fortsatt rom for vekst. Vi åpnet Extra Skatval 7. mars, og på Flatåsen bygger vi om fra Prix til Extra litt senere i år. Extra ble vekstvinneren i dagligvarebransjen i fjor, og vi ser at kundene gjerne vil ha denne kombinasjonen av lave priser og stort utvalg. Det kommer mange nye Coop-butikker etterhvert, sier Torbjørn Skei.

– Innenfor byggevarer hadde vi stor suksess i 2018 med omlegging fra Extra Bygg til Obs Bygg, som ga oss en samlet omsetningsvekst på 16% for disse butikkene. Nå jobber vi med å bygge to store nye Obs Bygg i Stjørdal og på Leangen i Trondheim, sier Skei, i en pressemelding.

-Robust økonomi

Samvirkelaget med hovedkontor på Lade i Trondheim har en egenkapital på 3,5 milliarder kroner, som ble styrket med 154 millioner kroner i 2018.

–Etter flere gode år med høy avkastning på finanskapitalen ble 2018 et svakere år, i tråd med den negative utviklingen i finansmarkedene. Vi leverte imidlertid på høyde med de indeksene vi måler oss mot, sier Skei.

-Vi er godt rigget for videre vekst, med finansielle muskler og robusthet til både å være konkurransedyktige og gi våre medlemmer nye butikker i årene som kommer, sier Torbjørn Skei, i pressemeldingen.

Sterk medlemsvekst

Når det blir omsetningsrekord, øker kjøpeutbyttet til medlemmene. Medeierne i Coop Midt-Norge fikk utbetalt 189 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2018, en økning på 21 millioner kroner sammenlignet med 2017. Coop Midt-Norge økte medlemstallet fra 186.000 til 201.000 medlemmer i 2018.

-Coop er den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi tror på deling med våre 201.000 medlemmer her i Trøndelag. Og alle kan bli med. Det er derfor ekstra hyggelig å jobbe i Coop når overskuddet deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte utbetalt. Medlemmene er våre beste kunder, og hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et rekordstort kjøpeutbytte, sier Skei, i pressemeldingen.