Fem vil bli leder av FDV-kommunalteknikk

944

Malvik kommune har mottatt fem søknader til stillingen som virksomhetsleder av FDV-kommunalteknikk.

Virksomheten FDV kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale veger, gater, plasser, vann-og avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt drift og vedlikehold av park/idrettsanlegg og friluftsområder.

Disse har søkt:

Gisle Bakkeli, 49, Sjetnemarka, Avdelingsleder Klima og samfunn

Øystein Theodor Hesselberg, 41, Jakobsli, Driftssjef

Beate Gamst Sjåland, 46, Trondheim, Overingeniør

Bjørn Støwer, 59, Frosta, Environmental Advisor

Èn søker har trukket seg