Åtte vil bli kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Malvik

1120

Malvik kommune utlyste tidligere i år nyopprettet stilling som kommunalsjef for Samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

Det var i budsjettet for 2019 at Rådmannen foreslo å etablere en stilling som kommunalsjef innenfor de tekniske områdene. Dette som et ledd i å bedre styring, samordning og kontroll.

Ved søknadsfristens utløp har ti personer søkt på stillingen som Kommunalsjef Samfunnsutvikling og tekniske tjenester. To av søkerne har i ettertid trukket sine søknader.

Disse har søkt:

  1. Anne Irene Enge, 52, Trondheim, Kvalitetsleder
  2. Tony Indergaard, 51, Jakobsli
  3. Alexander Moen, 37, Hommelvik, Innovasjonsutvikler
  4. John Andreas Ness, 57, Malvik, Konsulent
  5. Geir Nysetvold, 57, Trondheim, Executive Vice President
  6. Per Rosing-Petersen, 57, Nuussuaq, Arbejdssøgende
  7. Ivar Edmund Vatten, 54, Halsanaustan, Uføretrygdet
  8. Frøydis Aarnseth Aalbu, 52, Trondheim, Enhetsleder Teknisk kontor