Steile fronter i travbanedebatt

908
Møteleder Sofie Winsnes (t.h) holdt styr på (f.v.) Asbjørn Opdal, Anna Solem Hilstad, Håvard Herjuaune, Johan Ludvik Bjørnstad og Landbruksdirektør Tore Bjørkli,

Trondheim Natur og ungdom inviterte torsdag kveld til «sofaprat», med tema «Hva skjer med travbanen?» på Lokal Scene i Trondheim.

Til debatt hadde de invitert berørte grunneiere fra Malvik, Fylkesmannens landbrukskontor, det lokale Bonde og Småbrukerlaget og Midt-Norsk Travforbund.

Lokallagsleder i Trondheim Natur og Ungdom, Hedwig Thiery Aresvik, var godt fornøyd med både debatten og oppmøtet.

-Jeg er positivt overrasket. Jeg satt i starten og var veldig redd for at det kom til å bli en slags klein taushet, og så deltok publikum mye mer enn hva jeg hadde forventa. Jeg trodde møtet kom til å vare en times tid og plutselig hadde det gått to timer, men da måtte vi sette strek for en interessant debatt.

-Jeg fikk masse ny informasjon om prosjektet og fikk notert det meste. Det igjen, vil danne grunnlaget for leserinnlegg som vi skal skrive, forteller hun.

-Vi er jo idealister og har store tanker. Det kuleste og fineste for oss i Natur og Ungdom var jo om det ikke blir bygd noen ny travbane.

-I dag har jeg lært mye om flytting og erstatning av matjord. I Malvik er det snakk om å flytte 150 dekar, det er mye. Og vi fikk jo høre her i kveld at de har funnet et område for bare 30 dekar, det holder ikke, sier Hedwig Thiery Aresvik.

-Vi kommer til å stå på videre i kampen mot travbane i Malvik, og om det skal bygges en ny travbane vil vi at minst mulig matjord skal gå til spille.

Steile fronter

Som forventet stod frontene steilt mot hverandre i oppfatningen og opplevelsen av søknaden om å få omdisponere en eiendom ved Leistadkrysset på Vikhammer til travbane.

Grunneier Johan Ludvig Bjørnstad, satt i sofapanelet og sa at han var opptatt av at vi må bevare all mulig matjord for å imøtekomme verdens matbehov i framtida.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli er satt til å forvalte regjeringens landbrukspolitikk, han har levert innsigelse mot planene om å bygge travbane og å erstattet matjord i forholdet 1:1.

Asbjørn Opdal i Midt-Norsk Travforbund, fortalte at de hadde vurdert åtte ulike lokasjoner i Malvik før valget falt på eiendommen ved Leistadkrysset.

Undervegs ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Flere lokale politikere fra Malvik hadde tatt turen for å delta i debatten rundt dette ene, av i alt 26 innspill som er tatt inn i Kommuneplanens Arealdel.

Politikerne i Malvik skal behandle planene i løpet av mars.

Kan gå til departementet

Selv om Fylkesmannen har levert innsigelse mot planene om travbane, kan kommunestyret vedta å gå inn for dette.

Da vil saken først gå til megling. Oppnåes ikke enighet i megling, vil den deretter bli sendt til departementet og regjeringen for endelig vedtak.