Nordens dag

480
Illustrasjon

Om én måned er det Nordens dag, nærmere bestemt 23.mars.

Dagen markeres over hele Norden for å feire det nordiske samarbeidet og inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og legger grunnen for mye av kontakten vi har med våre nordiske naboer i dag.

Derfor kalles den gjerne Nordens «grunnlov».

Stortinget har vedtatt at de åtte nordiske flaggene hvert år skal heises på Løvebakken, og Nordisk råd ber de øvrige nordiske parlamentene om å gjøre det samme.

Rundt om i hele Norden markeres dagen med ulike kulturelle arrangementer.

Vil at kommunen flagger

Nå i 2019 feirer Foreningen Nordens sitt 100-årsjubileum. Opprettelsen av Foreningene Norden i 1919 utgjorde selve startskuddet for det moderne nordiske samarbeidet.

Foreningen Norden vil derfor oppfordre alle landets kommuner til å ta del i feiringen ved å flagge lørdag 23. mars 2019 og har sendt ordføreren i Malvik et brev, hvor de oppfordrer Malvik kommune om å heise flagget denne dagen.

Bredt og folkelig

Det nordiske samarbeidet har bred folkelig forankring. Mange innbyggere i norske kommuner nyter godt av både personlige og faglige kontakter over landegrensene, og skoleelever har i generasjoner fått mulighet til å reise på klasseturer til nabolandene. Dette har bidratt til å styrke språk- og kulturforståelsen, og det har gjort at vi i dag har et velfungerende utdannings- og arbeidsmarked i Norden.

Innbyggerne i Norden har stor nytte av Helsingforsavtalen. Avtalen sikrer tilgang til høyere utdanning, og til sosiale rettigheter ved opphold i et annet nordisk land. I følge Helsingforsavtalen skal nordiske borgere likebehandles med landets egne borgere ved utforming av lover og regler. De nordiske regjeringer er også enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de nordiske landene. Dette er viktig for å styrke og utvikle Norden som region.