Før og nå i farger

Sånn er det nå - se hvordan det var før

Det meste er i forandring og i løpet av årene ser vi at det mange steder er en glidende overgang, som vi ikke alltid legger merke til.

Da er det fint å ha gamle bilder å se tilbake på.

Malviknytt skal i tiden framover gi noen historiske tilbakeblikk til vår nyere historie for å se hvordan vårt lokalsamfunn har endret seg de 25-30 siste årene.

Vi starter i Hommelvik hvor vi har fått tilgang til en del bilder fra Fotograf Geir Ø. Johnsen som ikke er vist tidligere. (Se bildet nederst i saken)

På dagens bilde ser vi Snustadgården til venstre, eller Lunden som den heter. Huset er fra 1908 og her har det bl.a. vært transportforretning og fotograf.

Ved siden av ligger Lunden Østre, også oppført i 1908 hvor det har vært kafeteria, lensmannskontorer og dagligvarebutikker. Her holdt også Malvik kommunes bruktbutikk med samme navn til i flere år og i dag er det kontorer og leiligheter.

Lunden Vestre (bakerst t.h.) er best kjent som Thoresengården, oppført i 1923 var det i mange år bakeri. På det gamle bildet har Rørlegger Ole T. Sivertsen lokaler her, nå er det privatbolig. Eiendommene rundt heter forøvrig Bergli (mellom Lunden østre og vestre), Berglund (på berget rett over Lunden vestre) og Lundberg (bak Lunden østre).

Kilde: Norges Bebyggelse, Herredsbind Sør-Trøndelag, Østre del, I-II

Krysset Malvikvegen – Selbuvegen, med eiendommene Lunden, Lunden østre og Lunden vestre.

Sveip mellom det gamle og nye bildet

(Foto gammelt bilde: Geir Ø. Johnsen)