Nytt navn på bruktbutikk

Foto: Kongshaugen brukthandel

Den tidligere bruktbutikken og oppdragssentralen «BOAS» på Vikhammer har nå skiftet navn til Kongshaugen brukthandel.

-Vi fortsetter som før men med mer fokus på utvikling og relevant opplæring av den enkelte for å hjelpe de ut i fast jobb, forteller avdelingsleder Ørjan Bjerkadal.

Bruktbutikk og oppdragssentral

Navneskiftet har kommet etter et politisk vedtak og hinter om de historiske gravhaugene i nabolaget på Vikhammer.

-Bruktbutikken vil fortsatt være en av kjernevirksomheten vår i tillegg til at vi kan påta oss ulike oppdrag som snørydding, plenklipping og lignende, forteller Ørjan Bjerkadal.

-Målet er å få til gode aktiviteter og at den enkelte skal ut i fast jobb med tiden. Her kartlegger vi, tilrettelegger og gir opplæring i dette med å skrive søknader, lage CV og andre jobbsøkerelaterte tema.

-I de gamle butikklokalene på Vikhammer har vi bruktbutikk, kafeteria og et lite snekkerverksted som er åpent hver dag hele uka, sier Ørjan Bjerkadal.