Ja til Europris på Sjøsiden

(Illustrasjon: Hommelvik Sjøside)

Flertallet i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) i Malvik kommune er positive til en etablering av Europris sin butikk ved Hommelvik Sjøside.

Under dagens møte i utvalget gikk fem av medlemmene i utvalget inn for å støtte rådmannens innstilling. Anne S. Mostervik (AP) og Terje Hansen (FrP) stemte imot innstillingen når det gjelder etablering av Europris øst i planområdet.

Rådmannen mener at en etablering av Europris på Sjøsiden er i tråd med intensjonene i planen. Arealet for denne type næring er begrenset oppad til et areal på totalt 2000m², med dagens REMA inkludert. Er det behov for større areal til forretning må det søkes om dispensasjon, eller rettes en forespørsel om endring av reguleringsplanen til kommunen.

Et enstemmig ARESAM vedtok å be rådmannen vurdere om dagens arealformål med bestemmelser i de to feltene N1 og N2 ved Hommelvik Sjøside, bygger opp under ønsket utvikling av Hommelvik som tettsted.