Senker farten ved P-plass

1141
Flytter 60 sonen og utvider P-plassen

Vegvesenet har gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 6712 (Fv 963) til p-plass for 20 biler og 2-3 busser.

P-plassen ligger langs Selbuvegen og etableres i tilknytting til Storfossen og nedgang til Homlastien.

Vegvesenet går også inn for å utvide særskilt fartsgrense til 60 km/t på strekningen. I samsvar med skiltforskriftene skal politi og fylkeskommune få uttale seg før Vegvesenet eventuelt fatter vedtak i saken.

Utfartsparkeringsplassen skal utvides og tilrettelegges for 20 biler og 2-3 busser, inkludert en snuhammer for buss. Det må sikres tilstrekkelig areal for buss i snuhammeren. Dimensjonerende størrelse som skal legges til grunn er 15 meters buss.

Arbeidet må være påbegynt innen tre – 3 – år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen bort, skriver Statens Vegvesen i et brev til Malvik kommune.

Skjermdump av skiltplan for området