Narkotika, trusler og vold i Malvik-skolen

Etterforskningsleder Annar Sparby (t.v) og lensmann Kjetil Ravlo la frem kriminalstatistikken fra Politiet i Værnesregionen

Kriminalstatistikken for Malvik avdekker flere utfordringer

Politiet i Værnesregionen la mandag fram sin årlige statistikk som viser at det i Malvik har vært en økning i antall politisaker fra 409 lovbrudd i 2017, til 476 i 2018.

– Det skyldes at det er så få saker at de fort gir utslag. For Malvik sitt vedkommende ser vi for eksempel at antallet skadeverk som er anmeldt er doblet fra 21 til 40. Det kan knyttes opp mot enkeltpersoner som har oppført seg utagerende i kommunen, forteller Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.

Totalt for lensmannskontoret, som dekker kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal i tillegg til Malvik, er det en nedgang på vel 100 saker i forhold til fjoråret. Lensmann Kjetil Ravlo er ikke sikker på hva dette skyldes.

– Vi ser det er mindre nasking og vinningskriminalitet samtidig som at svindel på nett øker, så mulig at noe av forklaringen ligger her.

Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin

Narkotika i skolegården

Malvik og Stjørdal nevnes som verstingene i regionen når det kommer til narkotikakriminalitet og ungdommens vilje til å teste grenser.

– Det er for så vidt en nasjonal trend at ungdom prøver ut narkotiske stoffer, også syntetiske, sier Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.

Det lokale politiet ser at tilgangen til narkotika er letter og at det selges til og med i skolegården.

– Vi har grunn til å tro at narkotikasalg er en del av skolehverdagen, sier Ulvin.

– Vi ser også at mange kjøper narkotika på nett og da blir det distribuert i en anonym konvolutt, noe som er vanskeligere for oss å avsløre, sier han.

Trusler og vold

Andelen vold og trussel relaterte saker har økt i Malvik. Noe av det har skjedd i skolen hvor barn ned i 10 års alder har truet lærere og andre skoleansatte med vold.

– Vi har eksempler på at skoleansatte har blitt truet og slått av elever. Dessverre er ikke alle disse tilfellene anmeldt, men har blitt avdekket i dialog med skolen, forteller Ulvin. Ansatte gruer seg til å gå på jobben.

– I og med at det er snakk om unger under straffeansvarlig alder bruker vi mye resurser på konfliktråd, bekymringssamtaler med skole og foreldre og i noen tilfeller barnevernet.

– At det er unger ned i under 10 års alder er ikke unikt for Værnesregionen, forteller Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.

Nødpass kun i Trondheim

Ved Politiet i Værnesregionen utstedte de omtrent 7.200 pass i 2018. Dette inkludert 526 nødpass, som i all hovedsak har blitt skrevet ut på Værnes.

– Fra i sommer blir det slutt på dette. Da kan vi hjelpe til med å fylle ut å sende inn søknader om nødpass, men rent fysisk må disse hentes i Trondheim. Noe som selvsagt vil ta lengre tid, forteller Torill Sandvik som har ansvaret for de sivilrettslige tjenestene ved lensmannskontoret.  

Hun venter også litt økning i trykket når Verdal mister sin passautomat i løpet av året. Da forventer Sandvik at noen av innbyggerne i Verdal og Levanger tar turen til Stjørdal for å få fornyet pass.