Fikk flertall for langtunnel og bevaring av matjord

Malvikinger: Hans Olav Staven (t.v.), Mari Bjørnstad, Ketil Sivertsen, Torkel Ystgard, Lorentz Teigen og Ole Herman Sveian.

Trøndelag Senterparti har i helgen hatt årsmøtemøte, hvor delegasjonen fra lokallaget i Malvik har fått gjennomslag for viktige saker til fylkespartiets valgprogram.

-Vi har vært en delegasjon på seks fra Malvik, forteller Ole Herman Sveian, som sammen med Mari Bjørnstad, Torkel Ystgard, Lorentz Teigen, Ketil Sivertsen og Hans Olav Staven, representerte Malvik.

Viktige gjennomslag

-Der fikk vi gjennomslag og gehør for viktige saker, forteller Sveian og viser til at Trøndelag SP nå går inn for at hele Trønderbanen skal driftes av fylkeskommunen og at det skal bli hyppigere frekvens. Malvik SP hadde et forslag om at strekningen fra Ranheim til Hommelvik skal legges som dobbeltspor i tunnel, noe årsmøtet sluttet seg til.

-Vi fikk også med oss årsmøtet på vårt forslag om «at flytting av matjord ikke aksepteres som argument for å bygge på dyrkajord og dyrkbar mark», forteller Ole Herman Sveian.

Gjenvalg

Delegasjonen fra Malvik er godt fornøyd med årsmøtet og at de har fått gjennomslag for sine forslag.

Ole Herman Sveian ble også gjenvalgt som 2.nestleder i fylkesstyret for Trøndelag Senterparti, et verv han har hatt de to siste årene.