Disse skal dele 750.000,-

1113
Hommelvik juniorkorps 17.mai 2016

I forbindelse med disponering av årsoverskudd 2017, vedtok kommunestyret å avsette 750.000 kroner til dugnadsfond.

Ved fristens utløp hadde kulturkontoret mottatt søknader på tilsammen 2.973.506,- kroner til «dugnadsfondet» som er på 750.000,- kroner.

Rådmannen går inn for at alle avsatte midlene på 750.000,- fordeles på 25 av av de 34 søkerne.

Nå har kulturkontoret vurdert alle mottatte søknadene og har laget en liste over hvilke søknader som skal få dugnadsmidler.

Rådmannen ser ut fra søknadene at det er stort engasjement rundt dugnad og at mange ønsker å bidra til sitt lokalsamfunn.

Stort sett alle søknader er innenfor kriteriene, men søknader knyttet til kommunale idrettsanlegg og som berører utbygging av ny Vikhammer ungdomsskole foreslås ingen tildeling fra dugnadsfondet. Søknadene knyttet til kommunale idrettsanlegg vil rådmannen komme tilbake til i budsjett 2020/handlings- og økonomiplan 2020-2023, og eventuelt som egen sak.

Saken skal behandles av Utvalg for Oppvekst og Kultur torsdag 14.februar.

Disse har rådmannen foreslått skal få dugnadsmidler:

Hommelvik Skate Association, Oppdatering av anlegg kr 10.000,-

Sveberg vel, Lekeplass kr 45.000,-

Hommelvik Guts, utstyr kr 15.000,-

Ålia Velforening, Lekeplass kr 35.000,-

Vaffel på pinne, Malvik IL (Vaffeljern) kr 3.000 ,-

Malvik IL, Messebygget, vinduer, kr 100.000,-

Hommelvik skytterlag, standplass, kr 70.000  ,-

HIL langrenn, tidtaking, kr 20.000,-

Naustmarka Vel, lys på lekeplasser, kr 25.000,-

Elisabeth Rabben, Lekeplass i Hauganvegen, kr 30.000,-

Malvik IL fotball, trenerkurs, kr 20.000,-

Sør-Trøndelag Parkinsonforening, ulike tiltak. Kr 15.000,-

Smiskaret vel, tre lekeplasser, kr 55.000,-

Sentrum Vel, Danielstrøa Lekeplass, kr 55.000,-

Nonstadlaget, varmepumpe kr 20.000,-

Saksvik velforening, Lekeplass, kr 35.000,-

Malvik skytterlag, oppgradering skytebane, kr 37.000,-

Hommelvik IL fotball, SAMBA jenteprosjekt, kr 15.000,-

Vikhamar og Saksvik Skolekorps, rekruttering, kr 20.000,-

Vika Melodika, sanganlegg, kr 5.000,-

Mostadmark IL, oppkjøring av skiløyper, kr 10.000,-

Karlstad velforening, Lekeplass, kr 55.000,-

Selbuvegen velforening, Lekeplass, kr 35.000,-

Hommelvik Juniorkorps, rekruttering, kr 20.000,-