20 årsverk avvikles ved Nortura Malvik

Reduserer ekspedisjonen

Konsernledelsen i Nortura har besluttet å redusere aktiviteten i ekspedisjonen ved Nortura Malvik. Avgjørelsen fører til at 20 årsverk settes i omstilling ved Nortura Malvik.

Ekspedisjonen for dagligvarekunder (Rema) flyttes til Nortura Sarpsborg og for Proff-kunder flyttes ekspedisjonen til Nortura Tønsberg. Det opprettholdes samtidig en mindre satellitt-ekspedisjon for Proff-kunder på Nortura Malvik, skriver Nortura i en pressemelding.

Nortura har hatt en overkapasitet på ekspedisjonen ved Nortura Malvik, og i forbindelse med innføringen av nytt SAP-system ble ekspedisjonen av varer midlertidig flyttet til Tønsberg og Sarpsborg. De praktiske erfaringer og analyser gjort gjennom denne perioden fra oktober, viser at det er mer effektivt å ekspedere varer fra henholdsvis Tønsberg og Sarpsborg, uavhengig av utfordringene i SAP-prosjektet.

– Vi ser hele tiden på vår industristruktur for å sikre at den er effektiv og lønnsom. Når markedet vi opererer i forandrer seg raskt, må vi henge med. Våre beregninger viser at det både er lønnsomt og mest effektivt å samle ekspedisjonene på færre fabrikker, sier konserndirektør for Produksjon i Nortura, Lisbeth Svendsen.

Det vil bli behov for noen nye årsverk ved ekspedisjonen i Sarpsborg som følge av endringen og berørte ansatte vil prioriteres hvis de ønsker å søke på disse stillingene.

– Slike avgjørelser er alltid vanskelige å ta, men vårt fokus må være på hva som er best for selskapet som helhet. Nortura Malvik er et av Nortura sine nyeste anlegg og har mulighet til å utvikle seg på flere områder framover, sier Lisbeth Svendsen.