Trøndelag Høyre går inn for dobbeltspor

(Foto: privat)

Trøndelag Høyre hadde sist helg sitt årsmøte hvor partiet vedtok programmet de skal gå til valg på ved fylkesvalget den 9. september.

Dette programmet er tuftet på Høyres grunnideologi, og viser hvordan Høyre ønsker å utvikle fylket videre, med bedre løsninger for hele Trøndelag.

-Malvik var godt representert med hele 7 delegater og for Malvik Høyre var det viktig å få konkretisert et punkt om økt kapasitet på Trønderbanen, og at vi mener det vil ha størst effekt med kryssningsspor og ikke minst dobbeltspor, skriver Malvik Høyre i en pressemelding.

-For Høyre er den viktigste verdien – troen på enkeltmennesket. Troen på at hver enkelt vet hva som er viktig og riktig for seg selv.

-Lokallagsleder, Halvard Dahle (innfelt) foreslo på vegne av Malvik Høyre at Trøndelag Høyre skal arbeide for en realisering av dobbeltspor på strekningen Trondheim – Stjørdal, står det i pressemeldingen.

-Dahle argumenterte i sitt innlegg med at vi vil få en betydelig økning av kapasiteten, og å få ned reisetiden på hele traseen nord for Trondheim.

-Videre argumenterte lederen for Malvik Høyre ovenfor årsmøtet, at dette vil åpne for en effektiv flytogforbindelse mellom Trondheim og Værnes, og at dette vil være til nytte for både innbyggere og næringsliv i hele fylke.

For Trøndelag Høyre er det viktig å bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Bane NORs forslag til konsekvensutredning og Bane Nors dobbeltsporforslag innebærer en lang tunnel på omlag 12 km mellom Ranheim og Hommelvik.

Vi i Malvik Høyre er derfor glade for at et enstemmig årsmøte, både støttet og vedtok, punktet om at Trøndelag Høyre skal jobbe for realisering av dobbeltspor på strekningen Trondheim – Stjørdal, skriver Malvik Høyre i en pressemelding.