20 år til 20 i stil

«Ærta Bærta» med Malvik Blandakor for 20.gang ble som vanlig en fargesprakende og heftig opplevelse.

Med fullt trøkk i kor og orkester fra første tone trollbandt tre fulle saler i Ytre Malvik Samfunnshus lørdag og søndag.

Det er nok blandingen av de gode gamle barnesangene med de nyere som er mye av suksessoppskriften. I tillegg kommer et stødig kor, flinke solister og et godt orkester.

Rammene rundt «Ærta Bærta» er gode og publikum, særlig de yngste, involveres i historien fra starten av.

Gjennom årets forestilling «Ærta Bærta rydder opp», setter koret pekefingeren på et viktig og aktuelt tema. Plastforsøpling. Noen små «spark» til de inni «Vika» ble det også, med tilhørende applaus.

Etter 20 år med «Ærta Bærta», har forestillingen blitt en egen kulturinstitusjon i kommunen og er beviset på at kvalitet holder seg på årsvis.