Podkast med tema: Lojalitetsbonus, Klimapsykologi, Vei, Vann og Vane

Det er fredag og vi har snakket oss gode og varme bak podkastmikrofonen i podkasten «Røster i Malvik»

De to rustne røstene begir seg inn på alvorlige tema som Jensen-saken og barn forsøkt lokket inn i bil. Men de ser også nærmere på begrepene lojalitetsbonus og klimapsykolog.
Lokalt er det en vei og et vassdrag som får omtale i dag, uten at det er noen direkte sammenheng, men så var det disse sammenhengene da…