Ledigheten litt opp i Malvik

Mange ledige jobber og store muligheter for sommerjobb.

Den lave ledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av januar var 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt ledig.

For Malvik sin del er tallene 179 helt ledige, noe som er 2,4% av arbeidsstyrken og en økning på sju personer i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette utgjør en økning for Malvik med 4% sammenlignet med tallene for 2018.

I landet samlet sett er det 2,6 prosent helt ledige.

Blant de bransjene som sysselsetter flest, har ingeniør og IKT størst ledighetsnedgang, med -27 prosent. Deretter følger industrien, med -13 prosent, og kontorarbeid med -11 prosent. Bygg og anlegg har flest antall ledige – 686 arbeidssøkere – omtrent samme nivå som for ett år siden. Innenfor butikk og salgsarbeid har ledigheten økt med 7 prosent, som utgjør 44 flere ledige.

1 av 5 ledige er under 24 år

Ledigheten har gått ned blant både kvinner og menn, og i alle aldersgrupper med unntak av personer i alderen 19 til 24 år. I denne gruppen er det totalt 1075 helt ledige, 154 flere enn for ett år siden.

– Selv om 1 av 5 arbeidssøkere i Trøndelag er 24 år eller yngre, må vi huske på at gruppa er sammensatt. For mange er nok jobbmulighetene gode, for arbeidskraftbehovet er stort flere steder i regionen. Spesielt innenfor bygg og anlegg, og havbruksnæringa vil det være stor etterspørsel i lang tid framover, og da særlig med tanke på faglærte, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Flere utlyste sommerjobber 

I januar ble det meldt inn 4064 ledige stillinger til NAV, fire prosent flere enn for ett år siden. En del av utlysningene gjelder sesonghjelp og ferievikarer for sommeren, blant annet innenfor reiselivsnæringen, helsesektoren, i industrien og flere andre bransjer.

– Sommerjobb er en kjempegod mulighet for å få prøvd seg i et yrke, vise hva man kan og skaffe seg viktig jobberfaring. De fleste ansetter sommervikarene sine nå og fram mot slutten av mars, og da gjelder det å sette seg inn i mulighetene og søke i tide, sier Wigum.

Mange arbeidsgivere lyser imidlertid ikke ut sommerjobber, men rekrutterer via nettverk eller ved at arbeidssøkere tar direkte kontakt.

– Derfor kan det være lurt å kontakte bedriften eller virksomheten du har lyst til å jobbe for, spørre om de trenger sommerhjelp, og slik kanskje få muligheten til å fortelle hva du eventuelt kan gjøre for dem, sier Wigum.