Trolig ikke noe straffbart

1291
Arne Henrik Ulvin

Politiet har den siste uka mottatt to meldinger om en mann i bil, som tar kontakt med barn og tilbyr dem skyss hjem etter skole- eller fritidsaktiviteter i Malvik.

Den ene meldingen er fra området rundt Malvikhallen sist fredag ca. kl. 16.00 og den andre meldingen kommer fra området Forbordgrenda i Malvik, tirsdag ca kl 1700.

– Det er trolig ikke snakk om samme type kjøretøy i de to meldingene, sier Arne Henrik Ulvin ved Politiet i Værnesregionen.

Dette er saker som dukker opp med jevne mellomrom, og som det er grunn til å ta på alvor. Heldigvis er det sjelden at barn blir utsatt for noe kriminelt fra ukjente personer på vei til eller fra skolen. I noen tilfeller er det mennesker som av ren velvilje tilbyr barn skyss hjem, spesielt når det er kaldt eller dårlig vær, skriver Politiet i Værnesregionen på sin facebookgruppe torsdag morgen.

Prioriteres

Disse sakene prioriteres høyt av politiet, som jobber med å identifisere aktuelle personer og biler.

– Vi har snakket med barna og foreldrene i de to meldingene og det kommer ikke fram informasjon som gir oss grunnlag for å si at det har skjedd noe straffbart, forteller Ulvin.

– På generelt grunnlag vil politiet si at det er viktig at foreldre og lærere forebygger ved å snakke med barna om hvordan de skal forholde seg i slike situasjoner. Samtidig er det viktig at dette gjøres på en slik måte at det ikke skaper unødig frykt og skremmer barna.

Politiets råd til barna er:
– Gå sammen med andre til og fra skole og fritidsaktiviteter. Pass på hverandre. 
– Hvis du/dere blir kontaktet på en skremmende eller ekkel måte, trekk dere unna med en gang og varsle lærere og foreldre så fort som mulig. 
– Hvis det er mulig, se etter detaljer på bil og person slik at dere kan gi en beskrivelse til foreldre/lærere og ev. politiet. 
– Aldri sett dere inn i biler med ukjente.

De aller fleste barn må på et eller annet tidspunkt gå alene, og derfor er det viktig at foresatte jevnlig minner barna på hva de skal gjøre dersom voksne tar kontakt på en unormal og rar måte. De fleste foreldre har instruert sine barn i å ikke snakke med, eller bli med, fremmede personer som lokker med godterier og lignende. Dette er et godt råd som bør minnes om jevnlig.

Dersom barn opplever at voksne fremmede tar kontakt med spørsmål om å bli med, løfter om godteri eller lignende så er det viktig at foreldre tar dette på alvor og at politiet får melding om dette så raskt som mulig.

Dersom noen har opplysninger om hendelsene i Malvik, ber det lokale Politiet om at de tar kontakt på tlf 02800