Trafikksikkerhet i Selbuvegen

Trøndelag fylkeskommune foreslår å iverksette tidligere utsatte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg 6712 (tidl Fv 963) Selbuvegen i løpet av 2019.

Tiltakene består av belysning av gangfelt og busslommer langs vegen.

I fylkesrådmannens innstilling til fylkets trafikksikkerhetsutvalg foreslåes det å bruke kr 460.000,- på dette tiltaket.

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag har møte på Stjørdal, onsdag 30.januar.