Kommunestyret vil ha vei

Kommunestyret vil ha utredet vei fra Sveberg til Hommelvik

Under mandagens møte i Malvik kommunestyre hadde Anders Frost (H) sendt inn en interpellasjon til ordføreren hvor han foreslo at planene for vei mellom Hommelvik og Sveberg burde realiseres.

Bygg hele veien

– Det er lagt til grunn i vedtatt økonomiplan og budsjett, at det skal bygges vei fra Sveberg ned til Brattalia. Jeg har alltid ment at når man bare har vedtatt å bygge en tredjedels vei, så er bare en liten del av jobben gjort, sa Frost i sin innledning.

– Nye Veier har orientert om at de vil kunne levere masser fra E6-utbyggingen til å fundamentere den kommunale veien. Dette gir en betydelig besparelse, både økonomisk for kommunen, men ikke minst også for miljøet, ved at massene ikke trenger å bli transportert lange avstander.

SP, V og SV imot

Etter debatten i kommunestyret, hvor både SV, SP og Venstre var imot forslaget, ble ordfører og Frost enige om å be kommunestyret stemme over følgende:

«Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyre, vedrørende hele veien mellom Sveberg og Hommelvik, med anbefalt valg av trase, samt økonomiske konsekvenser for fremtidige budsjetter i økonomiplan perioden, parallelt med Nye Veiers arbeid i Malvik.»

Dette forslaget ble vedtatt med 16 mot 14 stemmer. (Sandaune (FrP) hadde fått innvilget permisjon kl 20:30.) Saken kommer dermed trolig til ny behandling i kommunestyret i løpet av året.