Følg kommunestyret på WEB-tv

Mandag 28.januar er det klart får årets første kommunestyremøte. De 31 folkevalgte kvinner og menn skal møtes for å drøfte, vurdere og stemme over ulike innspill og forslag.

Dette er sakslisten til møtet:

Referatsaker

 • Rapport fra årsmøte i Revisjon Midt-Norge 16.04.18
 • Møteprotokoll fra representantskapet i Innherred Renovasjon IKS 27.11.18
 • Møtereferat fra Malvik Ungdomsråd 29.11.18
 • Protokoll fra møte i representantskapet i Trondheim Havn IKS 11.12.18
 • Saksdokumenter fra protokoll fra møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 19.12.18
 • Underskrevet protokoll fra møte i Representantskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 19.12.18

Saker til behandling

 • Protokoll – valg av underskrivere
 • Klimaregnskap for Malvik kommune
  – Asplan Viak kommer og gir en introduksjon i forkant av behandling av PS 2/19.
 • Høring av Miljøpakkens årsbudsjett 2019
 • Eierskap til demningen på Foldsjøen
 • Brattalia 48/5 – revidert avtale 2019
 • Overordnet samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og utvikling i Værnesregionen fra 01.01.2019
 • Ny vertskommuneavtale om skatteoppkrever i Værnesregionen
 • Ny vertskommuneavtale om lønn/regnskap i Værnesregionen
 • Valg av representant til deltagelse på strategisamling i Midt-Trøndelag regionråd
 • IKA Trøndelag IKS – godkjenning av ny selskapsavtale for 2019

Forespørsel

 • Interpellasjon til kommunestyremøtet 10.12.18 – Homla vassdrag, Heidi Steine (uavhengig)
 • Interpellasjon – Fullføring av veien mellom Sveberg og Hommelvik, Anders Frost (Høyre)

Her kan du følge kommunestyremøtet på web-tv: http://malvik.nett.itum.tv/