Lill Harriet og Torgeir satt ringside når regjeringsplattformen ble vedtatt

Norge fikk i torsdag kveld en ny regjeringsplattform og det er klart for den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985.

Når de fire partienes forhandlere var ferdige med sin del av jobben var det de sentrale organene i de ulike partiene som skulle si sitt.

Der finner vi Malvik-politikerne Lill Harriet Sandaune i FrP og Torgeir Anda i Venstre. De sitter begge i kommunestyret og formannskap i Malvik og i sine parters øverste organer.

– Det at det nå har blitt enighet om den fremforhandlede plattformen, og at det nå dannes en borgerlig flertallsregjering i Norge er historisk. Jeg er veldig glad for dette, og mener at det vil sikre landet stabilitet i tiden fremover, sier Lill Harriet Sandaune i FrP, etter en lang dag og kveld bak lukkede møteromsdører på Gardermoen.

– Med den fremforhandlede plattformen mener jeg at FrP kan videreføre og utvikle politikken på våre viktigste områder; samferdsel, innvandring, skatter og avgifter. Oljesektoren videreføres også i det store og hele som før, og danner et viktig inntektsgrunnlag for landet i årene fremover. Med bakgrunn i alt dette er jeg veldig glad for at det nå blir en borgerlig flertallsregjering, sier Sandaune.

Torgeir Anda i Venstre har også deltatt i sitt partis behandling av regjeringsplattformen.

– Dette er samlet en god plattform. Etter min mening klart bedre enn den fra Jeløya, ikke minst på de tre områdene klima og miljø, en sterkere distriktspolitisk profil og et betydelig løft for å bekjempe barnefattigdom.

Hvordan har jobben med forhandlingene vært for dere i partiets øverste organer?

– Mitt inntrykk er at forhandlingene denne gangen har hatt en sterk forankring inn i mot både landsstyre, sentralstyre og ikke minst stortingsgruppa. Det har vært en grundig prosess, og Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Ketil Solvik-Olsen og Hans-Andreas Limi har gjort en veldig god jobb i disse forhandlingene, forteller Lill Harriet Sandaune.

Venstremannen Torgeir Anda har også vært med på sluttbehandlingen av regjeringsplattformen i sitt parti.

– Det var både spennende og intenst. Venstre hadde en god diskusjon i landsstyret med stor støtte til en plattform som styrket sentrumsprofilen på flere viktige områder, forteller han.

– Hva er det viktigste ditt parti har oppnådd?

– Vi har oppnådd mye for tydeligere og mer ambisiøse mål for klima og miljø. Vi har fått en langt sterkere distriktspolitisk profil, noe vi i Trøndelag har arbeidet mye med. Vi har fått et betydelig løft for å bekjempe barnefattigdom med heving av barnetrygd og mange andre tiltak, sier Torgeir Anda.

– For meg personlig er det veldig viktig at vi styrker rettighetene til funksjonshemmede der det nå skal være krav til mer solid kompetanse for assistenter og andre. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal også styrkes. Vi har også fått inn styrket politikk for nyskaping i næringslivet, ikke minst for grundere og mindre bedrifter, forteller han.

Lill Harriet Sandaune synes det er viktig at FrP har oppnådd å senke bompengetakstene ytterligere, vi hindrer økning i drivstoffavgiftene, senker eiendomsskatten og får fortsette med prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg.

– I tillegg har vi hentet tilbake taxfreeordningen slik den var før stortingsflertallet med KrF i spissen endret den før jul. Det skal også utredes ulike modeller for fritt skolevalg som skal sikre elevenes rett til fritt skolevalg i videregående opplæring. Det synes jeg er et viktig fremskritt for elevenes rettigheter i forbindelse med skolegangen sin, forteller hun.

 – Hva har dere måtte fire på i for dere, viktige saker? 

– Saken om tvillingabort var å gå et skritt tilbake, men dette var dessverre nødvendig for å få KrF med på laget. Nemdordningen skal imidlertid fortsatt gjelde, og i det store og hele vil nok ikke denne saken berøre så mange. Abortlovens paragraf 2c står slik den har gjort, og det er veldig viktig, forklarer Lill Harriet Sanduane.

– FrP har fortsatt gått med på en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, i tråd med det som ble fremforhandlet i Jeløya-plattformen. Det å avvikle en næring på denne måten er veldig vanskelig for FrP. I tillegg til at det innen landbruket holdes på et sterkt importvern for landbruksprodukter.

– Venstre skulle gjerne hatt en markert vri fra bil og vei til jernbane og kollektivt. Vi skulle også ha sterkere tiltak med mer økning i CO2-avgift, et av de mest effektive virkemidlene for den grønne omstillingen, sier Anda.

– Hva får dette firepartisamarbeidet å si for de lokale forholdene mellom H, FRP, KRF og V?

– I utgangspunktet vil det ikke ha så mye å si. Lokalt tar vi stilling til lokale saker. Vi har sammen med KrF og Pensjonistpartiet hatt en tydelig profil i viktige saker, mener Torgeir Anda (V)

– Jeg håper selvfølgelig at dette på sikt vil kunne påvirke mulighetene til å vise at et borgerlig samarbeid også er mulig i Malvik. Mitt inntrykk er at det er en god tone mellom disse partiene i Malvik nå også, og jeg håper at firepartisamarbeidet kan være med og danne et grunnlag for borgerlig flertall i Malvik, sier Lille Harriet Sandaune.