Grønne midler til skoler og barnehager

630
Vidhaugen Barnehage får Grønne midler

Malvik kommune har mottatt fem søknader fra lokale skoler og barnehager om grønne midler for inneværende år.

Hommelvik skole, Saksvik skole, Saksvik barnehage, Sandfjæra barnehage og Vidhaugen barnehage. Alle søknadene er i tråd med formålet for tilskuddsmidlene.

Rådmannen innstiller på å tildele 4 000 kroner til alle søkerne.

Dette har de søkt om:

Hommelvik skole – 5. trinn: Dyrkningsprosjekt/naturvern/artsmangfold. La det suse ved Homla ! – humlevennlig beplantning på skolens område/besøk av fagperson

Saksvik skole: Grønne aktiviteter i strandlinje/rydding av naturområder/opplysnings- og
holdningsskapende prosjekter for barn og unge «Prosjekt fjord og fjære» – bærekraftig utvikling.

Saksvik barnehage: Dyrkingsprosjekt/opplysnings- og holdningsskapende prosjekter for
barn og unge. Utvikling av kjøkkenhage/kompostbinge/grønt flagg.

Sandfjæra barnehage: Avfallshåndtering/dyrkingsprosjekt. Grønt flagg/grønsakshage/grønne aktiviteter i uteområdet.

Vidhaugen barnehage: Avfallshåndtering/dyrkingsprosjekt /opplysende- og
holdningsskapende prosjekt. Gjenbruk/bærekraft/Remida-senteret.

Vedtas av politikerne

Tildelingen av tilskuddsmidlene til miljøfremmende tiltak gjøres gjennom vedtak i ARESAM.
Utvalget vurderer bruken av tilskuddsmidlene og tildeler ut i fra formålet med midlene og
definerte søknadskategorier. Midlene kan tildeles en eller flere søkere.

Formålet med midlene er ment å stimulere til økt miljøengasjement ved å støtte grønne
aktiviteter blant barn, ungdom og andre i kommunen. Skoleklasser, barnehagegrupper,
uformelle grupper, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke.

Det kan søkes støtte til: 

  • dyrkningsprosjekter
  • prosjekter innen naturvern/artsmangfold
  • grønne aktiviteter i skog, mark og i strandlinjen
  • aktiviteter innenfor dyrevelferd
  • avfallshåndtering/rydding av naturområder
  • opplysnings-/holdningsskapende prosjekter for barn og unge
  • andre prosjekter innen miljø og natur

Det kan ikke søkes støtte til: 

  • allerede gjennomførte prosjekter
  • ordinær drift
  • prosjekter som strider mot norsk lov