Travbanen behandles i mars

Illustrasjon: Malvik Travlag

Malvik kommunens kommuneplan arealdel har vært ute til høring og over 92 innsigelser og uttalelser hadde kommet inn når høringsfristen gikk ut i september.

Alle høringsinnspill/innsigelser har blitt lagt ut på kommunens hjemmeside (ekstern lenke).

Svært mange lesere og innbyggere i Malvik er opptatt av hva som skjer med blant annet travbanesaken. Kommunestyret vedtok i juni å legge Komuneplanens arealdel ut på høring med et ja til planen om travbane.

Les også: Lang dags ferd mot arealplan

2.gangs behandling i mars

Rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun kan fortelle at det legges opp til politisk behandling i løpet av mars 2019.

– Rådmannen jobber med å løse flest mulig av de varslede innsigelsene før kommuneplanens arealdel legges fram til politisk behandling, og vi har en pågående dialog med fylkesmannen om disse. Detaljer rundt dette ønsker ikke rådmannen å komme inn på av hensyn til saksforberedelsene og videre politisk behandling, sier Midttun.

– Rådmannen jobber mot at saken politisk skal kunne 2. gangsbehandles i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM), og deretter i kommunestyret i mars, bekrefter han.

Det er spørsmålet om omdisponering av et areal på Vikhammer til travbane og utbygging av leiligheter på Sjølyst «Sakslund terrasse» som har skapt størst engasjement med henholdsvis 30 og 20 innspill når høringsfristen gikk ut.

I følge Malvik kommunes møtekalender skal møtet i ARESAM være 14.mars og kommunestyret den 25.mars.