Utforkjøring på E6

1284

Politiet i Trøndelag melder om et trafikkuhell på E6 i Malvik.

I følge politiet skal det være snakk om en utforkjøring i sørgående felt, ved vektstasjonen. Politiet er på stedet. Det er ikke meldt om personskade, og E6 vil bli sperret av på grunn av berging.