Hvordan har sammenslåingen gått?

512

Fylkespolitiker Lill Harriet Sandaune (FrP) stiller i tirsdagens Fylkesutvalg spørsmål til fylkesrådmannen om sammenslåingsprosessen i Trøndelag fylkeskommune.

– Nå har fylkeskommunen vært sammenslått i ett år, og jeg lurer på hvordan man faktisk vurderer denne prosessen så langt?

– Blir det nå gjennomført en evaluering av sammenslåingen og hvordan organisasjonen oppfatter det nye fylket og organiseringen slik den fungerer nå?, spør Sandaune.

– Og vil vi som politikere få presentert resultater knyttet til dette i 2019?

Etter det jeg vet har det vært gjennomført flere ansattundersøkelser angående sammenslåingen.

Hva slags resultater viser disse?, spør hun videre.

De ansatte 

Lill Hariet spør også hvordan de ansatte føler at sammenslåingen har gått og hvordan de eventuelt ser for seg fremtiden som ansatt i den nye fylkeskommunen.

– Kanskje hører noe av dette inn under Administrasjonsutvalget, men jeg føler at det er av stor betydning for flere saker som skal behandles i fylkesutvalget.

Jeg håper derfor at rådmannen kan svare på dette i fylkesutvalgets møte på nyåret, skriver Lill Harriet Sandaune i en henvendelse som blir tatt opp av Fylkesutvalget i Trøndealg fylkeskommune tirsdag 15.januar.