Manglende vei koster kommunen 223.000,- i året

1123
Kommunestyret vil ha utredet vei fra Sveberg til Hommelvik

Grunneier Harald Kringhaug har inngått ny avtale med Malvik kommune om økonomisk kompensasjon for manglende veg, vann og avløp til hans eiendom i Hommelvik.

Avtalen kom i sin tid i stand for å få til tomt for slakteriet på Sveberg og Kringhaug har fått en årlig kompensasjon fra kommunen.

– Den opprinnelige avtalen med Kringhaug fra 16.11.2006 forutsatte bygging av veg og ledningsnett fram til Brattalia innen 5 år. Malvik kommune har hele tiden sett denne vegen som en del av ny veg fra Hommelvik og til Sveberg. Veien er ikke realisert, og det er dermed klart at kommunen ikke har oppfylt forpliktelsene overfor Harald Kringhaug som har opptrådt tålmodig og løsningsorientert i denne saken, skriver rådmannen i sin innstilling til saken som skal opp til behandling i Formannskapet neste uke.

Malvik kommune har ikke overholdt sine forpliktelser etter denne del av avtalen, og det er derfor forhandlet fram en ny avtale som erstatter deler av den opprinnelige avtalen fra 2006 og tilhørende tilleggsavtaler fra 2013, 2015 og 2017.

Kommunen betaler Harald Kringhaug 223 000 kroner per år, med virkning fra 01.01.2019.

I følge avtale godkjent av kommunestyret 27.02.2017, pkt. 2, skal avtalen med Harald Kringhaug reforhandles dersom veg ikke er bygd innen 01.01.2019.

Dette er årsaken til at denne saken nå kommer opp til politisk behandling. Den framforhandlede nye avtalen, innebærer konkret en inflasjonsregulering av den økonomiske kompensasjonen med utgangspunkt i avtalen fra 2017.

Det er kommunestyret som vedtar den endelige avtalen.