Starter Natteravner i Hommelvik

Natteravner: Laila M. Furunes (t.v.) og Elisabeth Fjølstad

Etter flere år uten, taes det nå initiativ til å få Natteravnene ut i Hommelvik og omegn igjen.

Det er Laila M. Furunes og Elisabeth Fjølstad som står bak initiativet og de er allerede godt i gang med arbeidet.

Behov for voksne

De er begge enige om at det er et behov for at flere synlige voksne i nærmiljøet.

– Det startet med at vi fikk høre fra ungdommene, om noe av det som foregår i sentrum på kveld og helg og ikke alt var like bra. Ungdommer samles på ulike steder og det gikk historier om at det har blitt brukt rusmidler og gjort hærverk, forteller Elisabeth Fjølstad.

Dette fikk henne til å skrive et innlegg på Facebook, noe som skapte et stort engasjement og nå skal Natteravnene ut i Hommelvik igjen etter noen års fravær.

– Vi har så mange flotte og fine ungdommer og Natteravnenes oppgaver er å være voksenpersoner som kan kontaktes hvis man føler seg utrygg eller behøver noen form for hjelp, sier Laila M. Furunes.

– Vi ser det er mange ungdommer som er ute på kvelder og netter i sommerhalvåret på ulike samlingspunkt, både i sentrum og litt utafor. Da er det viktig at vi voksne viser at vi også er tilstede, sier hun.

Samarbeid med flere

De to driftige hommelvikdamene har allerede vært i kontakt med barneverntjenesten i kommunen og med Natteravnene i Trondheim. De har også dialog med FAU på skolene.

– Nå skal vi bruke tida frem til etter påske på å organisere oss og til å finne en form på dette arbeidet. Vi trenger personer til å være med og gå natteravn og til å organisere det videre arbeidet.

– Dette er jo et lavterskeltilbud og vi har allerede fått en del personer som vil engasjere seg, men vi har plass til og behov for, mange flere, sier Laila M. Furunes.

De har opprettet en e-post adresse for de som ønsker mer informasjon: NatteravnHommelvik@outlook.com 

Etter hvert vil det også komme på plass en egen Facebookside med mer detaljert informasjon om Natteravnene og hvordan man kan kontakte dem for å bli med.

– Planen er at vi skal invitere til et informasjonsmøte på mars/april. Vi skal også ha et informasjonsmøte på ungdomshuset i Hommelvik og vi har allerede hatt et møte med barnevernstjenesten, som var positive til dette tiltaket, forteller Elisabeth.

– Natteravnene skal være omsorgspersoner for ungdommene og ikke noe politi, men heller være til hjelp i situasjoner hvor noen kanskje kan føle på utrygghet eller behøver noen form for bistand eller hjelp, sier Mariann.

Trenger frivillige

Natteravnene ønsker å være operative på fredag/lørdag kveld og natt, samt i forbindelse med høytidsdager som 1. og 17.mai, skoleavslutninger og lignende.

Målet er å ha en en gruppe på minimum fire personer, kvinner og menn, ute hver helg.

– Det er veldig mange damer som har tatt kontakt så langt, men vi må ha med mannfolk også, sier de to.

– Med Natteravn-grupper på minimum fire personer så trenger vi en del personer som kan rullere. Målet er at det ikke skal bli en belastning for den enkelte.

– Dette er en aktivitet som gjør at ungdommene våre vil føle en form for trygghet ved at voksne personer er synlige i nærmiljøet når de er ute på kveld og nattestid. Vårt håp er at mange vil bidra og at dette vil fungere til det beste for Hommelviksamfunnet, avslutter de to engasjerte hommelvikdamene.

Om Natteravnene®

Natteravnene® er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Natteravnene® har vært aktive siden 1990.

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene® ønsker å bevisstgjøre innbyggere at det er naturlig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold i nærmiljøet. 

Kilde: natteravnene.no