Innfør parkeringsvakter ved Bruket

1197
Foto: privat

Bruket kulturhus må fortsette å bruke parkeringsvakter ved større arrangement.

Det skriver en innbygger i et brev til Malvik kommune.

– Ser det foregår mye på Bruket for tiden, og kommunen må gjøre noe med parkeringa. Folk slenger fra seg bilene overalt for å slippe å gå noen meter. Om det er foran innkjørsel eller på fortau spiller ingen rolle. Lite vits og bruke masse penger på fortau i Hommelvik om de skal brukes til parkering, heter det i brevet til kommunen.

– Torsdag var det ufremkommelig med lastebilen min. Det vil si at en brannbil heller ikke kommer frem.

– Det har vært tilfeller med parkeringsvakt ved arrangementer, dette må dere tydeligvis fortsette med, skriver innbyggeren i brevet til Malvik kommune.

Er skiltet parkering

Ved virksomhet kultur opplyser virksomhetsleder Arve Renå at parkering skal foregå på merkede plasser.

– Når byggesaken om Bruket kulturhus ble vedtatt så står det vel at såkalt «stevneparkering» skal skje ved rådhuset mot Selbuvegen, og på den gamle skoletomta ved rådhus tre.

– Informasjon vi har fått av FDV kommunalteknikk, så er det skiltet ut fra dette, sier Renå.

Bøter og borttauing

Lensmannskontoret i Værnesregionen kan kun uttale seg på generelt grunnlag.

– Først vil jeg fastslå at jeg har ikke vært på befaring i aktuelt område, så jeg er usikker på hvilke reguleringer som gjelder akkurat for veiene rundt kulturhuset. Min uttalelse blir derfor litt generell og med forbehold da reguleringene ikke er klare for meg, sier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli ved Politiet i Værnesregionen.

– Det ene bildet (se nederst i saken) viser klart at det parkeres på fortau (kreves imidlertid at fortauet faktisk er regulert som fortau), og vil nok rammes av Trafikkreglenes §17 bokstav c, sier han.

– Reaksjonsformen er normalt et parkeringsgebyr pålydende kr 900. I de tilfeller parkeringen har stor ulempe (gående må vike ut i trafikkert vei, nødetater kommer ikke frem, snøbrøyting er vanskelig, osv), har politiet myndighet til å fjerne kjøretøyet etter reglene i Vegtrafikkloven § 37, forteller Gjølmesli.

Foto: privat
Foto: privat