Foreslår Lill Harriet på topp

Lill Harriet Sanduane (FrP) søker fritak fra politikken i Malvik kommune

Nominasjonskomiteen i Trøndelag FrP har nå avgitt sin endelige innstilling på listeforslag til fylkestingsvalget i Trøndelag neste år.

Komiteen foreslår at Lill Harriet Sandaune fortsetter som FrPs frontfigur i fylkespolitikken i Trøndelag. Resten av listen bærer preg av både kontinuitet og fornyelse.

Leder av nominasjonskomiteen, Kristian Dahlberg Hauge, mener at komiteen har lagt frem en sterk liste som vil appellere bredt i det første fylkestingsvalget i et samlet Trøndelag:

– For nominasjonskomiteen har det vært viktig å sette sammen en liste som kan appellere bredt og samtidig sørge for at FrP er godt rustet til å ta en viktig rolle i fylkespolitikken etter valget neste høst, uttaler nominasjonskomiteens leder.

Nominasjonskomiteens forslag til de 10 første plassene er som følger:

 1 Lill Harriet Sandaune Malvik
 2 Tormod Overland Indre Fosen
 3 Janne Jørstad Larsen Levanger
 4 Mats Henriksen Persøy FpU
 5 Sigmund Ofstad Trondheim
 6 Terje Settenøy Nærøysund
 7 Tommy Skatland Steinkjer
 8 Tom Skare Hitra
 9 Gunnar Singsaas Åfjord
10 Marthe Helen Småvik Indre Fosen

 

Endelig liste vedtas på nominasjonsmøtet i Trøndelag FrP lørdag 26. januar.