Nå får du enda en dunk

Foto: IR

Du har sikkert en dunk med grønt, brunt og blått lokk fra før. Nå får du en ny, med oransje lokk.

Innherred Renovasjon vil i 2019 sette ut en ny avfallsbeholder til alle sine husholdninger.

36.000 husstander

– Denne er for glass- og metallemballasje, dvs syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall, skriver Innherred Renovasjon, i en pressemelding.

– Vi har siden 2016 hatt et prøveprosjekt med denne dunken hos 500 husstander i Stjørdal kommune, med gode tilbakemeldinger. Innbyggerne setter pris på dette tilbudet, og det har også økt innsamlingsgraden av denne avfallstypen.

Med egen dunk hjemme vil mindre glass- og metallemballasje havne i restavfallet. Dette er spesielt viktig med stadig strengere krav til materialgjenvinning av avfall. Flere og flere avfallsselskap i Norge deler nå ut samme dunk til sine husholdninger.

– Det å innføre en slik ordning til alle våre 36 000 husstander er imidlertid ikke gjort over natta. Det krever store innkjøp av dunker og kanskje en ny renovasjonsbil, omlegging av ruter for å få dette til å passe med annen innsamling, og mye informasjonsarbeid, skriver Innherred renovasjon i pressemeldingen. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon Innherred Renovasjon

Hva er glass- og metallemballasje?

I denne dunken eller på returpunktene skal det kun kastes emballasje av glass og metall. F.eks. syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Renovasjonsselskapet vil ikke ha porselen, keramikk og krystall, drikkeglass og tallerkener, ildfaste former, vindusglass, stekepanner, pyntegjenstader eller redskaper av glass og metall.

Sorteringen er den samme når du får egen dunk som når du benytter returpunkt.

Glass- og metallemballasje sendes til gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass i Fredrikstad.