Foreslå Årets Malviking

Nok en gang samarbeider Malvik Senter og Malviknytt.no om å kåre «Årets Malviking 2018», og nå nærmer det seg siste frist for og sende inn forslag på kandidater.

Prisen «Årets Malviking» deles ut til en person eller en gruppe, som har gjort noe positivt utover det en med rimelighet kan forvente av dem.
Vinneren må være bosatt i Malvik kommune.

Her kan du se de som var nominert til «Årets Malviking 2017»

Send inn ditt forslag på kandidat, ved å fylle ut skjemaet nedenfor med ditt navn og e-post, og en kort begrunnelse for ditt forslag innen fredag 14. desember.

Juryen, som består av senterleder ved Malvik Senter, Tone Moum Drazkowski og redaksjonen i Malviknytt vil før jul, utrope hvem som blir «Årets Malviking 2018».

I tillegg til heder og ære, vil «Årets Malviking 2018» få et gavekort pålydende kr 2.500,- fra Malvik Senter, og et kunstverk av den lokale glasskunstneren Mats A. Nilsen.

Her kan du lese hvem som ble «Årets Malviking 2017»

Avstemmingen er avsluttet