Viktig å tenke mangfold

Av: Eva Lundemo
Eva Lundemo (foto: privat)
Innlegg fra Eva Lundemo, Malvik Høyre:
Viktig å tenke mangfold

100 år etter at vi kvinner fikk allmenn stemmerett ved kommunevalg, er vi fortsatt mindre aktive enn menn i lokalpolitikken. Dette ønsker både Malvik Høyre og jeg som ordførerkandidat i Malvik Høyre, å gjøre noe med.

Forskning viser at kvinner og menn ikke er opptatt av de samme politiske sakene. Velferd er viktig for begge kjønn, men i mye større grad for kvinner enn for menn. Miljø og kultur engasjerer også en del kvinner, mens menn synes tekniske saker og utvikling er viktigere.

For meg, er det viktig å tenke mangfold når det nye politiske laget skal bygges, og valglisten skal settes opp. På den måten mener jeg vår liste til kommunestyrevalget i 2019 vil gjenspeile befolkningen i kommunen, på en best mulig måte. I tillegg til å ha fokus på kjønn, er det selvfølgelig viktig å se på både erfaring, kompetanse, demografi, alder og samarbeidsevner når laget skal bygges.

For å skape et slikt mangfold, trenger vi både flere kvinner og minoritetsgrupper til å stille til valg. Jeg er overbevist om at  jo større mangfoldet vårt er, desto bedre politikk får vi.

Jeg ønsker ingen kvotering av kvinner på valglistene, for jeg tror det finnes mange dyktige kvinner som virkelig fortjener en plass i kommunestyret. Så, vi behøver ikke kvotering, vi må bare få dem til å stille.

For oss i Malvik Høyre er det viktig å stadig videreutvikle vår politikk i tråd med samfunnsendringene, for det er i fellesskap vi har best utgangspunkt for å skape nye idéer og enda bedre løsninger for hele Malvik.

Både Malvik Høyre og jeg er tydelige på at vår viktigste ressurs, er menneskene som nettopp bidrar med sin innsats.

Du trenger ikke ha erfaring fra politikken for å stille til valg. Et oppriktig ønske om å bidra for lokalsamfunnet er et veldig godt utgangspunkt.

Forskning viser at 22 prosent av kvinnene vil gjerne stille, men er aldri blitt spurt. Dette må vi gjøre noe med, og derfor spør jeg deg;
Ønsker du å stille på Malvik Høyre sin valgliste for perioden 2019 – 2023?

Ta gjerne kontakt med meg hvis du lurer på noe, eller om har lyst til å stille på Malvik Høyre sin valgliste til kommunevalget i 2019.

Eva Lundemo
Ordførerkandidat, Malvik Høyre
(For ordens skyld: Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt.no sin Kultur- og sportredaksjon)