Én miltærkolonne torsdag

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Utstyr og materiell som har vært i bruk under NATO-øvelsen Trident Juncture er nå i ferd med å bli fraktet tilbake til lager og deponi.

Antallet militære kolonner har avtatt betraktelig og Statens Vegvesen vil med det første slutte å sende ut varsel.

En av de siste kolonnene gjennom Malvik går torsdag 6.desember.

  • 1 kolonne E136 Lesja – Dombås, E6 Dombås – Værnes kl. 09.15 – 14.40

Oversikten er basert på siste informasjon fra Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Vegvesenet ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre.