Trist å se at rådmannen har mistet troen på Hommelvik

Av: Jørgen Enoksen
Jørgen Enoksen

Innlegg fra Jørgen Enoksen: Det er trist å se at rådmannen har mistet troen på Hommelvik

Administrasjonen med enkelte politiske partier i spissen slutter ikke å sikle på fjæra med det første. Denne gangen er det rådmannen som fronter en ny storstilt utbygging med formål om ”å skape liv i sentrum”

Les også: Vil skape liv i sentrum

Noe som er vektlagt tyngst for å skape liv i sentrum er å bygge ut i det mange omtaler som ”Stasjonsfjæra”, dette vitner om at enkelte har mistet troen på hva som er sentrum i Hommelvik.
Selv er jeg ikke hommelviking, men sentrum er ikke nede i fjæresteinene. Sentrum i Hommelvik er noe som holder på å dø ut, på grunn av politikerne sin endeløse jubel hver gang noe flyttes ut av sentrum. Ett viktig tiltak for å skape liv i sentrum er å IKKE bygge nede i fjæresteinene.

For selv om man lokkes gjennom elegante illustrasjoner av trehus nede ved fjærekanten er nok dette langt i fra en virkelighet, Hommelvik sjøside sin bygningsmasse er for eksempel langt i fra små og flotte trehus. En utbygging nede i denne fjæra er jeg redd vil bestå av høye blokker og ikke små trehus.

Gjennom å ikke bygge i fjæra vil dette området være med på å avlaste framtidig utbygging. Gjennom en stor utbyggeraktivitet i Hommelvik sentrum er utbyggere pålagt å legge til rette for x antall kvadratmeter med grøntareal etterhvert som de bygger ut boliger. Dette har ikke Hommelvik sentrum nok av. Dermed kan utbyggere få «kjøpe ut» grøntarealet sitt i andre områder, fjæra er absolutt ett godt område for å ”kjøpe” seg grønne lunger. Dermed er utbyggere pålagt å legge fjæra til rette for hele befolkningen, og man kan se for seg liknede løsninger slik man har fått på Midtsangtangen.

Å bygge igjen strandsonen vil være å isolere Hommelvik fra sjøen, og det er ett grep som ikke kan stoppes når det først er satt i gang.

Å ha en park tett knyttet opp mot Hommelvik sentrum vil også få positive ringvirkninger, bla. gjennom verdistigning og for folkehelsa. Grøntområder er med å øke attraktiviteten. Å bevare og fornye fjæra vil gi Hommelvik sentrum ett løft!

Noen vil sikkert påstå at jeg er noe kritisk til utbygging, men det er vel ikke særlig mange som er misfornøyde med hvordan Midtsandtangen ble. Nye bygg er fint og flott det, men vi må våge å tenke langsiktig og velge hvor vi skal bygge med omhu og ikke bare ture på!

Ett forslag fra Terje Hansen og Kjell Nygård er å legge jernbanen i tunell (illustrasjon vedlagt) slik at man blir kvitt barrieren mellom sentrum og strandsonen. Nye leiligheter er foreslått parallelt med Djupvaskaia, små grep, men store virkninger og ett godt innspill i hvordan vi kan bygge ut uten å rasere sentrum og ta hensyn til Hommelvik sin indrefilet, nemlig fjæra!

Jørgen Enoksen

Illustrasjon