Ragnhild Skille, Gudrun og Christian Rülcker, får årets hederspriser

Malvik kommunes priser for kultur og frivillighet 2018 er tildelt Ragnhild Skille (Kulturprisen), Gudrun og Christian Rülcker (Frivillighetsprisen)

Formannskapet i Malvik har avgjort hvem som mottar Malvik kommunes kulturpris og Malvik kommunes frivillighetspris.

Malvik kommunes kulturpris for 2018 tildeles Ragnhild Skille

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats. Årets prisvinner har vært en viktig og synlig aktør i kulturlivet i Malvik i over 30 år.

Med sitt smittende engasjement og væremåte har hun vært med og skapt en glødende interesse for sang, musikk og teater, først og fremst blant barn og unge, men også blant voksne.

Entusiastisk, ståpåvilje, kreativitet og godt humør blir fremhevet fra forslagsstiller.

Primus motor, koreograf, regissør, instruktør og produsent, rollene har vært mange, men alle er utført med et engasjement som har smittet over på det ensemblet hun har ledet.

– Ragnhild Skille fra Vikhammer markerer seg som en aktiv kulturpersonlighet i Malvik, Trøndelag og internasjonalt, og det er hyggelig å meddele at hun får denne symboltunge prisen for 2018, sier ordfører Ingrid Aune i en pressemelding.

– Kulturlivet i Malvik er heldige som har Ragnhild Skille og det er en ære å tildele henne Malvik kommunes kulturpris 2018.

Kulturprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom.

Malvik kommunes frivillighetspris for 2018 tildeles Gudrun og Christian Rülcker

FrivilIighetsprisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Årets prisvinnere er et godt eksempel på trofaste frivillige som står på og gjør en uvurderlig innsats år etter år uten at de selv er så fremtredende for de som nyter godt av deres innsats.

I over 40 år har de sørget for blomster, beplantning og stell både inne i Malvik kirke og på kirkegården. Med sin bakgrunn som gartnere har dette gitt en utsmykning av høy kvalitet,
alltid pent og ordentlig, og som utføres like pliktoppfyllende selv om begge har passert 80 år.

De bidrar også med blomster og utsmykninger i andre sammenhenger, blant annet med blomster i gavesending til barn i Barentsburg til jul.

Gudrun og Christian Rülcker er verdige prisvinnere til Malvik kommunes Frivillighetspris 2018.

– Gudrun og Christian fra Vikhammer har gjort et nøysommelig arbeid i en årrekke og eksemplifiserer at frivillig arbeid kan foregå i det små og likevel være noe mange av oss nyter godt av. De ble noe overrasket over å få denne hyggelige anerkjennelsen i dag, og det viser jo hvordan det ofte er med dugnadsinnsatsen: noe vi gjør uten å forvente å få noe tilbake.  Malvik er heldige som har så aktive eldre som deler av sin tid og engasjement for fellesskapet og det er en ære å tildele dem Malvik kommunes frivillighetspris for 2018, sier ordfører Ingrid Aune, i pressemeldingen.

Frivillighetsprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom.

Malvik kommune kommer tilbake med tid og sted for tildeling av prisene.