Hevder politiet gjorde feil

Søndag omtalte Malviknytt, på bakgrunn av en Twitter-melding fra politiet i Trøndelag, en sak der en mann var innbragt av politiet etter å ha forstyrret naboer og ødelagt en leilighet.

Les saken: Ødela leilighet

Etter at Malviknytt publiserte saken, har det kommet fram opplysninger om at mannen ikke skal ha ramponert leiligheten, eller forstyrret sine naboer i Hommelvik.

Ulike kilder Malviknytt har vært i kontakt med, hevder det hele er en misforståelse og at politiet gjorde en feilvurdering da de innbragte mannen og Twittret om hendelsen.

Politiet på sin side, hevder at det var på bakgrunn av situasjonen på stedet, natt til søndag, valgte å ta vedkommende inn til arrest. Dette som følge av personens motvilje mot å etterkomme politiets pålegg om å holde ro.

Politiet Twittret om at mannen var pågrepet og innbragt kom klokken 03:10 søndag 18.november. Han skal etter løslatelsen søndag morgen ha gått fra Trondheim til Hommelvik kun iført sandaler, uten telefon eller mulighet for å kontakte familie, da politiet ikke skal ha hatt tid til hjemkjøring.

Håndtert etter regelverket

Malviknytt har etter at disse opplysningene kom fram kontaktet Lensmannen i Værnes lensmannsdistrikt, og bedt om en redegjørelse for politiets håndtering av saken.

– Politiet mottok melding om bråk fra leiligheten. Det var stille da politiet kom til stedet, og en person ble gitt pålegg om at det måtte forbli slik resten av natta, skriver Lensmann Værnes lensmannsdistrikt, Kjetil Ravlo til Malviknytt.

At mannen ble overlatt til seg selv, tynnkledd og uten mobiltelefon og muligheter for å kontakte pårørende søndag morgen ved 05:30 tida, tar ikke politiet kritikk for.

– For alle som blir innbragt av politiet foreligger det strenge regler med hensyn til behandling. Vedkommende er håndtert innenfor dette regelverket, forklarer Ravlo.

Bekymringsmelding ikke loggført

I følge opplysninger Malviknytt har mottatt skal det fredag 16.november blitt levert bekymringsmelding fra vedkommendes pårørende, angående trusler og trakassering fra en nabo som angivelig også skal stå bak meldingene som førte til aksjon lørdag natt/søndag morgen.

Hvordan håndteres bekymringsmeldinger av politiet lokalt? 

– På generelt grunnlag sørger politiet for at alle meldinger som kan utløse bekymring gis en vurdering og forslag til tiltak. Slike meldinger skal normalt loggføres, slik at dette er tilgjengelig informasjon ved eventuell senere oppfølging. I dette tilfellet mottok Værnes lensmannsdistrikt en muntlig henvendelse i saken fredag 16.11. I denne sammenheng ble dette ikke vurdert som en bekymringsmelding, men det blir gitt noen råd i forhold til videre håndtering.

– Dette er informasjon som burde vært loggført samme dag, men ble ikke loggført før 19.11. Dette er en konkret vurdering, og ideelt sett burde dette vært loggført samme dag. Det er imidlertid ikke sikkert at informasjonen som lå her, ville gitt noen endret håndtering av saken senere samme helg, svarer lensmannen.

Vurdering på stedet

Lensmann Værnes lensmannsdistrikt, Kjetil Ravlo vil på generelt grunnlag understreke at politiet i Trøndelag er opptatt av at alle saker skal håndteres på en profesjonell måte.

– Innenfor dette ligger blant annet å sørge for tilgang til nødvendig informasjon, gjøre gode vurderinger basert på den informasjonen som foreligger, samt håndtere enkeltmennesker som involveres på best mulig vis. Politiet må ofte agere ut fra den informasjonen vi sitter på der og da. I en gitt situasjon vil det si en vurdering av det som skjer på stedet der og da, for eksempel det vi observerer av oppførsel og i dialog med involverte.

Var politiet på noe tidspunkt inne i leiligheten?

– Politiet ringte ved første besøk på og vedkommende åpnet døren, men politiet gikk ikke inn i leiligheten.

Opplevde polititjenestemennene på stedet at det var bråk i leiligheten da de ankom?

– Politiet var på adressen to ganger i løpet av natten. Den første gangen var det stille da politiet ankom, og patruljen hadde dialog med mannen som fikk pålegg om å opprettholde roen, forklarer Ravlo.

– Da politiet senere fikk nok en henvendelse og oppsøkte adressen på nytt observerte vi at vedkommende var i bevegelse og at det var noe uro og støy. Politiet valgte på bakgrunn av situasjonen på stedet å ta vedkommende inn til arrest. Dette som følge av motvilje mot å etterkomme pålegg om å holde ro, sier Lensmann Værnes lensmannsdistrikt, Kjetil Ravlo.

– Det er et poeng på generelt grunnlag å understreke at det er viktig å etterkomme de pålegg som gis av patruljene der og da. Ønsker man en diskusjon om dette, bør denne utstå til et senere tidspunkt, er lensmannens anbefaling.

Innrømmer upresis melding

Politiet Twittret klokken 03:10 om hendelsen, meldingen kan virke upresis i forhold til faktiske hendelser, hvorfor?

– Det fremstår som siste del av meldingen er uriktig med det vi vet i dag. Vi jobber kontinuerlig med å bli bedre på Twitter-bruken vår. Vi ønsker å informere når det skjer noe og skriver i den innledende fasen ofte om det som MELDES til politiet. Her er det referert til den meldingen vi mottok, skriver Ravlo i sitt tilsvar til saken.

– Politiet i Værnes lensmannsdistrikt ønsker at alle vi møter skal oppleve en fair behandling. At ikke alle opplever dette, er noe vi må påregne. Dersom vi gjør feil vil vi gjerne ha tilbakemeldinger, slik at vi kan bedre oss. Vi vil selv ta initiativ til en dialog med involverte i denne saken for å avklare vegen videre, avslutter Lensmann i Værnes lensmannsdistrikt, Kjetil Ravlo.