Oversikt over tirsdagens militære kolonner

277
Foto: Forsvaret

Tirsdag varsles det om sju militære kolonner gjennom Malvik.

Her er oversikten Statens vegvesen har sendt ut og som gjelder militærkolonnene gjennom Malvik tirsdag 13.november:

  • 5 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Røros 07.00 – 14.13
  • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 09.45 – 12.00
  • 1 kolonne E6 Værnes – Trondheim 06.00 – 06.38

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.